Segueix-nos:
< Tornar enrere

MEDI AMBIENT I POLITICA TERRITORIAL

18.03
2016
L'aigua, un actiu ecosocial

El pròxim 22 de març es celebra el dia mundial de l’aigua, un actiu ecosocial que sempre ha estat escàs als Països Catalans. El seu clima sec i amb un règim pluviomètric irregular, propi d’un  clima mediterrani, ha desencadenat  en un xoc d’interessos pel seu domini entre els beneficiats;  urbs, pagesos, sector energètic  i ecologistes.

La demanda d’aigua aquestes últimes dècades s’ha vist accentuada de forma notòria. Aquesta ha vingut donada per una pressió demogràfica, un creixement econòmic desmesurat i per una intensificació de l’agricultura i ramaderia, que han posat en escac el vehicle ambiental que és l’aigua. A la vegada, aquest conflicte s’ha vist accentuat per un increment dels períodes de sequera, com la del 2007, que ha posat de relleu la mala gestió que s’està duen a terme.

Actualment s’està apostant per una gestió que cau en l’error de creure que l’aigua és tan sols un recurs econòmic, el que ha donat lloc a que veiem plans hidrològics amb grans transvasaments, o privatitzacions de dita gestió. Per contra, s’ha d’apostar per una remunicipalització de la gestió que vetlli per un equilibri entre els agents econòmics, i els interessos socials i ecològics, i a la vegada, garanteixi un dret universal per les persones, l’accés a l’aigua.

En definitiva, s’han de fer polítiques encaminades a adaptar-nos al medi ambient en comptes de canviar el seu transcurs, alhora l’interès dels poders fàctics i/o benefici econòmic no pot anar per sobre dels interessos ecològics i socials.

Parc Natural de l'Albufera (País Valencià, Països Catalans) Parc Natural de l'Albufera (País Valencià, Països Catalans)