Segueix-nos:
< Tornar enrere

MEDI AMBIENT I POLITICA TERRITORIAL

16.10
2015
Repensant la Mobilitat

Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebra de l’11 al 18 d’octubre, és un bon moment per fer una breu reflexió entorn la temàtica. Primer de tot ens hem de preguntar què entenem per mobilitat. Es tracta d’un terme que sovint reduïm a
accions visibles i que vivim en primera persona en el nostre dia a dia, com ara el desplaçament que realitzem per anar al nostre lloc d’estudis o treball.

La mobilitat però va molt més enllà d’això, ja que a banda del transport de persones inclou el de béns i servei alguns tant bàsics com l’electricitat, el gas o l’aigua. Només aquesta última suposa quasi el 40% del total de mercaderies que es mouen a l’estat.

Un altre factor determinant per a la mobilitat ha estat el seu augment exponencial en les últimes dècades, especialment per carretera, en vaixell i en avió. En canvi modes de desplaçament com el ferrocarril han perdut rellevància.

La creixement necessitat de desplaçar béns i persones és conseqüència de diversos factors. Per una banda la globalització, que dóna lloc a un moviment imparable de mercaderies arreu del planeta, amb el vaixell com a mode de transport més emprat. En el cas del desplaçament de persones el mode imperant per a cobrir grans distàncies és l’avió. Ambdos mitjants de transport són dependents d’un recurs finit, el petroli. Un altre fet clau és la proliferació de grans zones metropolitanes, que augmenta les distàncies entre llocs de residència, de treball i d’oci que diàriament els seus habitants han de recórrer.

Davant d'aquest panorama tant complex no ens podem precipitar alhora de proposar solucions. És evident que el nostre planeta no pot mantenir ni aquest grau de mobilitat de persones i mercaderies ni la seva dependència majoritària del petroli. Les solucions van molt més enllà de la pròpia temàtica, fomentar el consum de productes i serveis de proximitat o apostar per la creació de treballs pròxims a les zones de residència en són alguns exemples. Cal doncs repensar el nostre model de mobilitat en la seva totalitat per poder assolir un sistema realment sostenible.

Repensant la Mobilitat Repensant la Mobilitat