< Tornar enrere

ACTUALITAT: OPINIONS

22.11
2018
Replantejar l’orientació acadèmica com a projecte de futur

A finals de setembre, el Jovent Republicà de Comarques Gironines vam assistir a una nova edició de l’ESLIC en el qual vam rebre diferents xerrades amb una intenció formativa per tal de emancipar-nos, una de les quals va tractar el tema de l’educació. Vam tocar diversos temes com els concerts de les escoles privades, problemes a nivell polític que presenta que l’escola pública i la privada/concertada convisquin en un mateix sistema i també vam parlar sobre com està format aquest sistema educatiu i com avalua als seus alumnes.

Sobre el sistema educatiu, creiem que s'han de solucionar diversos errors per millorar el resultat futur de totes les alumnes. En primer lloc, els títols de nivell universitari s’han devaluat en excés durant els darrers anys. Hem creat una societat on sembla que es necessiti un títol universitari per a ser un membre productiu, però una vegada els joves surten de la universitat troben que no hi ha prou feina qualificada, i es veuen abocats a la temporalitat i precarietat laboral, a l'atur, o a seguir estudiant indefinidament i acumulant títols. No es tenen en compte altres possibilitats formatives que aporten un altre tipus de valor. Per això, cal centrar-nos en donar més prestigi als títols de cicles de graus formatius, que actualment estan completament infravalorats, conduint molta gent apte per a aquesta formació cap a la universitat per la falsa idea que un títol universitari és millor. No és millor, és diferent i per a gent de caires diferents.

Creiem també que cal que el sistema tingui més en compte el factor vocacional a l’hora de l’elecció dels estudis. Per aconseguir aquest objectiu, una de les opcions que ens vam plantejar durant el debat va ser implementar un sistema d’entrevistes en les quals es pugui veure les intencions i la forma d’actuar de l’alumne per poder determinar si tria la branca per interès, vocació o simplement per tenir un tìtol. Tot i això, els resultats acadèmics no han de deixar de tenir un pes rellevant. D’aquesta manera reduiríem la quantitat de títols universitaris que es concedeixen cada any sense privar a ningú per d’estudiar la seva situació social, a més de garantir a l’estudiant que l’estudi tindrà certa garantia vocacional darrere.

 

Arnau Benac
  • Arnau Benac
  • Jovent Republicà de Girona
  • 06/12/2021
  • t: @
  • b: