< Tornar enrere

ACTUALITAT: CAMPANYES

2015
MILLOREM MATARÓ

MILLOREM MATARÓ és una campanya de denúncia i participació ciutadana que pretén contribuir a millorar la ciutat incentivant el compromís de la població.
 

BASES DEL CONCURS MILLOREM MATARÓ

OBJECTIU
-        L’objectiu és incentivar la participació de la ciutadania en la millora de la ciutat.

PARTICIPACIÓ
-       Per a participar en el concurs s’ha d’etiquetar la pàgina www.facebook.com/pages/milloreMataro acompanyat d’una fotografia a través de la xarxa social Facebook, des del dijous 17 de març fins el diumenge 17 d’abril, ambdós inclosos. No s’admetran a concurs fotografies publicades fora d’aquestes dades.
-       En el concurs poden participar tots aquells usuaris de Facebook a nivell mundial, però la fotografia o les fotografies enviades han de ser de la ciutat de Mataró.
-       Els membres de l’organització (JERC MATARÓ i ERC MATARÓ) no podran participar com a concursants, però si que podran votar per la imatge que creguin convenient.
-       No hi ha límit de fotografies per participant. Cada concursant pot participar amb tantes fotografies com vulgui dins de les dades del concurs i sempre d’acord amb la temàtica del mateix.

IMATGES
-       Les fotos han de ser de la ciutat de Mataró.
-       Les fotos s’han de publicar a la biografia de la pagina www.facebook.com/pages/milloreMataro   
-       Les fotografies que no compleixin les bases establertes, o que tot complint puguin vulnerar drets personals, o puguin resultar ofensives o discriminatòries seran desqualificades. L’organització, a més, es reserva el dret de denunciar i demanar l’eliminació de la fotografia, si alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.
-       Les fotografies participants al concurs MILLOREM MATARÓ no seran destinades en cap cas amb cap finalitat econòmica ni lucrativa per part de l’organització.
-        Les obres presentades en el concurs MILLOREM MATARÓ podran quedar en poder de l’organitzador, i no es podran utilitzar per a altres fins no detallats en les bases.
-       Els concursants cedeixen els drets d’imatge de les seves fotografies perquè les JERC Mataró les puguin utilitzar en qualsevol dels canals de comunicació i publicació que sigui necessari. Totes les fotografies participants al concurs podran ser difoses per la Secció Local de JERC Mataró a través dels perfils socials, la web de JERC Mataró, així com publicades i utilitzades amb la finalitat de la campanya per denunciar i reivindicar aspectes a millorar de la ciutat.
-        L’organització es compromet a citar els autors de les fotografies sempre que les utilitzi per a fer-ne difusió.
-       L’organització no prohibeix que els autors de les fotografies presentades al concurs segueixin utilitzant les pròpies fotografies presentades per als fins que desitgi.
-       Els participants del concurs MILLOREM MATARÓ han de posseir el dret de imatge de les fotografies presentades. Els participants al concurs es faran responsables de possibles reclamacions de tercers en el cas de presentar una fotografia que no sigui pròpia, vulnerant els drets d’autor.

-       Criteris de les fotografies participants i de valoració del jurat:

  •  Han de ser fotografies de Mataró que mostrin quelcom a millorar de la ciutat. La fotografia ha de mostrar una denúncia o reivindicació que pot ser a tots els nivells: social, econòmic, infraestructures, etc. Poden indicar també una proposta o idea referent a la ciutat o a un espai d’aquesta, tenint relació amb la fotografia feta. Les fotografies es poden complementar per part de la persona que les pengi, amb un títol i/o missatge, si es desitja i es creu necessari per entendre el contingut de la fotografia. El fet d’acompanyar aquesta fotografia amb títol i /o missatge no és obligatori per a participar en el concurs, però serà valorat positivament pels membres del jurat. 
  •  Es tindrà en compte la qualitat de la imatge, el seu valor estètic, gràfic, així com l’adequació al missatge i la fidelitat a la temàtica que es vol aconseguir amb la campanya MILLOREM MATARÓ..
 
GUANYADORA/GUANYADOR
 
-       La fotografia guanyadora serà la que major número de likes tingui en la publicació original a la pàgina. El nom de la guanyadora o guanyador es publicarà el  divendres dia 17, a la pàgina del concurs MILLOREM MATARÓ i a la pàgina de la secció local de JERC Mataró (https://www.facebook.com/jercmataro)
 
-       No es comptabilitzaran els likes de les comparticions. Així recomanem fer-ne difusió utilitzant el link a la pàgina.
 
-       Un mateix usuari pot votar per diferents fotografies.
 
-       El premi al guanyador consisteix en una motxilla independentista, una samarreta amb el lema “independència” de productes de la terra i 5 consumicions pel Concurs Alça’t que es celebrarà el dia 13 de juny a la Plaça Can Xammar.

concurs Millorem MATARÓ concurs Millorem MATARÓ