< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

21.03
2015
21 DE MARG: DIA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISME

Les JERC MATARÓ volem posar de manifest la falta d'argumetns empírics dels tòpics racistes arrelats a la societat. 

El discurs racista ha arrelat a la societat amb dos components bàsics, la por a una cultura desconeguda i el component econòmic.
 
A Catalunya l’arribada de població immigrada va respondre a la necessitat d’un model de creixement econòmic basat en la mà d’obra intensiva i en l’existència de l’economia submergida. Aquests llocs de treball en aquell moment no van ser ocupats per autòctons i per tant l’arribada dels immigrants va suposar un augment en el PIB i en l’aportació a la Seguretat Social.

Aquest creixement econòmic no es va traduir en una millora del nivell econòmic de la població ni una millora dels serveis públics.
Així amb la situació de crisi s’ha posat de manifest les mancances de l’estat de benestar, generant competència i fricció entre la població.

Actualment s’ha utilitzat aquesta por com a estratègia política per a vendre un discurs racista com a solució a tots els problemes. Han intentat culpabilitzar als immigrants de la davallada de l’estat de benestar,  Però no podem oblidar que els immigrants no en són els responsables, i que la crisi es fruit d’anys amb un model econòmic insostenible i l’especulació financera.  

El discurs racista que es veu reflectit en partits com PxC o el PP es basen en fomentar l’odi cap a un conjunt de la població a través d’estereotips i prejudicis sense tenir en compte la pluralitat dins de cada cultura i societat. 

Definició estereotip: “ atribució generalitzada d’unes determinades característiques d’alguns membres d’un grup al seu conjunt. Segons això, s’atribueixen qualitats a una persona com a membre d’un grup i no se’l jutja com a individu” [MYERS,1995]
 
Definició prejudici: “ actitud hostil i desconfiada envers alguna persona que pertany a un col·lectiu, simplement a causa de la seva pertinença a aquest grup” [ALLPORT,1954]
 
La indiferència i el desconeixement ens ha portat a normalitzar discursos que fomenten l’odi cap a les persones, posant en risc la convivència i els drets humans.

Amb aquest context el 21 de març és un dia clau per evidenciar la necessitat de la lluita contra el racisme. La societat ha de ser conscient de que el racisme no és un concepte teòric, sinó que aquest discurs menysprea als nostres veïns i veïnes per tenir un color de pell, origen, religió o cultura diferent a la de la majoria.
 
 

Acció de les JERC MATARÓ al Parc Central Acció de les JERC MATARÓ al Parc Central