< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

03.05
2017
Declaració Institucional que presenta el Grup Municipal d’ERC-MES a favor del Dret a vaga als ensenyaments secundaris i post-obligatoris

Des de les primeres revoltes obreres, el dret a vaga s’ha destacat com essencial per a la defensa de la resta de drets dels quals gaudim les persones, emparant-se en l’article 28 de la Constitució Espanyola de 1978. Cal recordar que el dret de vaga, aquí el dret a no assistir a classe, és inseparable del dret de reunió i manifestació, també reconeguts a la Constitució.

Avui en dia, la possibilitat de fer vaga i manifestar-se ha permès a l’estudiantat del territori català manifestar-se en contra les retallades o en contra de l’aplicació de la LOMCE, per exemple. No obstant, no sempre els estudiants, sobretot aquells de segon cicle d’ESO, Batxillerat, cicles i Formació professional, han pogut exercir el dret de manifestació; a causa de la seva prohibició per part de les direccions dels instituts o per la simple falta de regulació de l’exercici d’aquest dret.
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal de Mataró l’adopció dels següents acords:
 
PRIMER- Que el consistori de Mataró reconegui i recolzi el dret vaga a l’alumnat de Mataró, a partir de segon cicle d’ESO, Batxillerat , Formació Professional, graus i post-graus universitaris.
 
SEGON- Instar als instituts i al TecnoCampus de Mataró a elaborar reglaments que permetin l’ús efectiu d’aquest dret.
 
TERCER- Instar a les direccions dels instituts i al Patronat del TecnoCampus a elaborar aquests reglaments amb la participació activa de l’alumnat i els seus/les seves representants. En cap cas, aquests reglaments haurien de demanar una comunicació prèvia de l’alumnat superior a 48 hores per a poder exercir el dret de vaga els dies on aquesta s’hagi convocat.
 
QUART- Instar als instituts i al TecnoCampus a suspendre les activitats escolars quan no hi hagi un 30% dels alumnes per aula els dies de vaga i a suspendre sempre les avaluacions que coincideixin amb els dies que s’ha convocat vaga per part de l’estudiantat.
 
CINQUÈ- Instar a les direccions dels instituts i del TecnoCampus a fer accessible als alumnes aquests reglaments.
 
SISÈ- Informar d’aquests acords a tots els centres educatius d’ESO, Batxillerat i Formació Professional de Mataró, al Consell Comarcal del Maresme, al Ministeri d’Educació i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
 
 
 
Francesc Teixidó Pont
Regidor portaveu del GM de ERC-MES
Mataró, Març de 2017

Imatge convocatòria concentració Imatge convocatòria concentració