< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

04.03
2008
Manifest d’Esquerra i les JERC en commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones

La commemoració del Dia Internacional de les Dones d’enguany passa, com cada any, pel suport  tant en la lluita per la visibilització de les dones a la nostra societat com per la lluita per fer front a les situacions discriminatòries que malgrat tot les dones encara patim en molts àmbits quotidians.

 En l’actual context de crisi econòmica, social i financera, però, enguany cal fer un esment especial als drets de les dones en l’àmbit laboral. Estudiant les dades d’ocupació dels últims mesos desglossades a raó de sexe, podem arribar a una sèrie de conclusions que fan molt urgents les mesures que cal emprendre per anar llimant el desequilibri entre dones i homes en el mercat laboral.

Així doncs, podem constatar que al llarg del 2008 i dels mesos de 2009 s’ha incrementat la població femenina activa, ja que a partir del nombre creixent de llars amb membres a l’atur les dones decideixen incorporar-se en el món laboral, sovint en règims especials de la Seguretat Social. Això ha provocat, entre d’altres, que l’atur femení s’hagi incrementat notablement.

Aquest fet, acompanyat de la manca de repartiment del treball domèstic i de cura entre homes i dones, propicia la discriminació de les dones i s’esdevé el fenomen, subtil però efectiu, que les dones són veritablement però sense reconeixement les sustentadores de la llar tant en l’àmbit productiu com en el reproductiu. Així, les dobles jornades laborals amb què han de conviure les dones s’accentuen encara més en aquests moments d’incertesa econòmica.

Per altra banda, cada dia són més les empreses que es veuen conduïdes a emprendre processos de regulació dels seus treballadors i treballadores. En conseqüència, la taxa d’atur ha augmentat significativament en el conjunt de pobles i ciutats dels Països Catalans al llarg dels darrers mesos. En aquests processos de reajustament de les plantilles veiem com reapareixen alguns criteris que perjudiquen les dones, com és el criteri de prioritat de conservació del treball per als homes. D'aquesta manera i basant-se en un model caducat com és el de l'home com a sustentador principal de la llar, algunes empreses atorguen prioritat als homes pel que fa a la conservació dels llocs de treball.

En aquest entorn i davant d’aquesta realitat, sorgeix amb urgència la necessitat que s’impulsin les polítiques necessàries per tal de garantir que les dones siguin presents en el mercat de treball remunerat sense discriminació ni hortizontal ni vertical, en igualtat de tracte i d’oportunitats. És per això que cal posar especial èmfasi en les mesures i en les actuacions concretes que es recullen en el Pla de polítiques de dones del govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011, concretament les actuacions compreses en l’eix 4, sobre reorganització dels treballs i noves polítiques dels temps, amb els següents objectius:

 

-Fomentar la superació del desequilibri entre dones i homes en el mercat laboral, especialment la lluita contra l’escletxa salarial.

-Potenciar el diàleg social i la negociació col·lectiva com a instrument adequat especialment per assolir la igualtat d’oportunitats en el món del treball remunerat.

-Sensibilitzar el teixit empresarial sobre la discriminació horitzontal i vertical.

-Garantir que el personal dels serveis públics d’ocupació incorporin la perspectiva de gènere en el  desplegament de les polítiques actives.

-Garantir la igualtat retributiva de dones i homes.

-Promoure la presència de les dones en els sectors on estan subrepresentades.

-Fomentar el desenvolupament de projectes empresarials per part de dones emprenedores i de la carrera professional de les directives.

-Promoure la realització de programes de formació específica sobre la internacionalització del comerç.

-Fer visible la producció artesanal de les dones i donar-hi suport.

-Garantir els drets laborals de les dones en situacions específiques.

-Millorar la situació de col·lectius de dones que estan en règims especials de la Seguretat Social.

 

A més, cal reivindicar que no es produeixi cap retallada en la despesa pública en polítiques de dones i en polítiques socials, reclamant amb més vigència que mai que l’Estat espanyol compleixi amb les seves obligacions per les quals ha de fer front a les despeses que genera la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, entre d’altres programes de polítiques socials amb una forta incidència sobre la vida quotidiana de moltes dones.


És per tot això que les dones i els homes de JERC i d'Esquerra i les volem fer que aquest 8 de març, enllaçant-ho amb els orígens obrers i laborals que van propiciar la commemoració del Dia Internacional de les Dones, exigim MENYS CRISI I MÉS DRETS, per tal que no paguem la crisi LES de sempre.

 

Països Catalans, 8 de març de 2009