< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

09.05
2011
Més Ocupació i treball...

La Jerc creiem que l’ocupació i el treball és un element clau en el procés d’emancipació de tota persona, malgrat que en els darrers anys, la situació del mercat de treball amb la gent jove ha canviat molt a causa de la crisi econòmica que ha patit i pateix, els problemes centrals del jovent en l’àmbit laboral son la precarietat, la temporalitat i la rotació a un altre en què la tinença o la no feina és la principal qüestió.

A nivell social, com passa en cada crisi capitalista les persones més afectades són aquelles amb unes condicions més vulnerables. La pròpia crisi ha impactat de ple en la gent jove, deixant-la en unes condicions desfavorables, en aquests moments ens trobem en situacions greus de risc d’exclusió social d’una gran part del col•lectiu jove.

Els nostres objectius generals son: treballar pel canvi del model centrat en baixos costos i poc valor afegit a un altre basat en el coneixement.
Impulsar accions formatives especifiques per a la reconversió de col•lectius d’aturats de sectors concrets d’activitat, en els que difícilment es tornarà a generar ocupació.
Treballar per aconseguir una regulació social que protegeixi els sectors més
vulnerables, de la nostre ciutat.
Impulsar accions específiques adreçades als col•lectius amb taxes d’activitat més baixes per promoure la seva incorporació al mercat de treball a través de serveis d’orientació i formació.
Millorar els mecanismes de formació.
Impulsar l’economia social i cooperativa entre els emprenedors i les emprenedores joves.
Millorar la coordinació entre els municipis i els serveis públics d’ocupació, per tal de fer eficaços els diferents serveis oferts des dels Ajuntaments en matèria de formació i assessorament, adequant-los a les necessitats territorials i millorant la planificació de la formació ocupacional per assegurar una formació adequada a cadascuna de les realitats locals i comarcals.
Abaratir el cost del transport públic per a joves en situació de formació per a l’ocupació o recerca de feina.

Per aconseguir-ho proposem: Informar a tos els i les joves de la ciiutat sobre la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.
Potenciar la recerca, la innovació, els productes i serveis amb valor afegit.
Millorar els serveis públics d’informació, orientació i intermediació.
Fomentar la visió juvenil als convenis col•lectius per tal que les reivindicacions
pròpies es posin a l’agenda de debat.
Donar informació sobre el drets i els deures associats a una relació laboral i si és necessari fer d’intermediari en la defensa del o la jove.
Informar a les empreses dels avantatges i bonificacions que comporta contractar els col•lectius més afectats per l’atur.
Donar suport a l’emprenedoria jove.
 
I tu també, pots fer-ho possible...
I tu també
I tu també necessites treball !
I tu també et preocupa la ocupació i el treball...
I tu també... pots...