< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

15.05
2011
Salut.

La relació joventut i salut es una sèrie de processos socials, parlem de percepcions, experiències, etc, la salut és un element important per l’autonomia de les persones, una bona salut és un gran element per la capacitat d’emancipació, no parlem només de manera assistencial, sinó que l’àrea de joventut ha de prioritzar la política preventiva.

El jovent es troba en general en bona salut, aquest fet ha portat què no existeixin reivindicacions, però les i els joves viuen un període on s’entra en contacte amb una sèrie de factors de risc, on es posen en pràctica uns hàbits i costums que en el futur determinaran com serà la seva salut.

Des de JERC Mataró volem que el jovent participi en la confecció els programes de salut, d’aquesta manera garantirem un èxit més elevat, a més de dur a terme accions més realistes i eficaces.

Cal tenir present que ens trobem davant la nova realitat, amb joves provinents d’altres cultures o fills i filles d’immigrants ens cal tenir en compte la perspectiva intercultural. I un punt important a destacar son les principals causes de mortalitat juvenil, que es la sinistralitat en el transport, s’ha de promoure el consum responsable d’alcohol, promocionar el transport públic i sobretot entorn les zones d’oci.

El discurs entorn a la sexualitat, ha transformat la nostra societat, cal fer un pas i entendre que practicar sexe amb satisfacció, és una font de salut mental i física. És per això que cal que el jovent creixi amb una educació sexual, basada en l’auto coneixement i l’auto explotació.
Les campanyes preventives pels embarassos no desitjats, les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), etc., només seran efectives si es fa el pas previ de treballar el tema de l’auto coneixement sexual amb constància, tant a les aules com a casa.

Els nostres objectius generals son: Implicar els diversos agents que influencien en l’educació dels i les joves.
Fer partícips als i les joves en l’elaboració de les accions impulsades en matèria de salut.

A grans trets, les nostres propostes son: Facilitar l’ús dels temps d’oci en activitat relacionades amb l’esport.
Facilitar la participació o militància política, religiosa, de voluntariat,...
Fomentarem actituds reflexives entorn a la pròpia sexualitat.
Fomentarem la coneixença de la persona del sobre el seu cos i el seu ésser, què és allò que li agrada i el que no.
Fomentarem els hàbits saludables com una alimentació equilibrada.

Pel que fa l’oci i mobilitat
Impulsar tarifes reduïdes en el transport públic nocturn.
Facilitar una línia de transport que permeti l’enllaç entre els nuclis urbans i les
zones d’oci nocturn.
Facilitar que els locals d’oci nocturn disposin d’informació del transport públic de l’entorn (autobusos i horaris).
Afavorir una planificació de la ubicació dels espais d’oci a partir de criteris
equitatius per a tota la ciutadania, que permetin harmonitzar interessos.

Pel que fa a les drogues.
Vetllar per incloure als currículums escolars, adequant-ho a les diferents franges d’edat i de manera transversal, la formació i sensibilització sobre els riscs derivats del consum de drogues.
Donar suport i cobertura legal a les associacions relacionades amb el consum del cànnabis terapèutic i recreatiu.

Pel que fa a la sexualitat i afectivitat.
Treballar per establir aspectes afectius i la prevenció de relacions abusives.
Facilitar l’accés dels i les joves a l’anticoncepció i garantirem la seva intimitat.
Posar màquines expenedores de preservatius a instituts, sales joves com als lloc on els i les joves considerin necessaris.

I pel que fa els hàbits saludables.
Incloure en el currículum escolar qüestions de salut.
Facilitar l’accés dels recursos sanitaris als i les joves.
Vetllar per positivar i no criminalitzar la imatge de la gent jove tant en les
campanyes públiques com als mitjans de comunicació.
Apoderar el jovent per tal que sigui capaç de gestionar la seva pròpia salut.
Treballar per prevenir, lluitar i sancionar el tràfic de dones i l’explotació sexual.

I tu també, pots fer-ho possible...
I tu també
I tu també procura cuidar-te !
I tu també et preocupa...
I tu també... pots...