< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

03.07
2008
El Bloc Jove per Palma proposa mesures per afavorir l'emancipació juvenil a Ciutat

El Bloc Jove per Palma ha fet avui una roda de premsa per presentar les seves propostes per afavorir l'emancipació juvenil a Ciutat. Andreu Oliver, de les JERC, Àlex Moll, del JEN i Alejandro Aparicio de JEU han presentat davant els mitjans les propostes de les organitzacions juvenils del Bloc per Palma en aquesta matèria. A continuació us reproduïm el comunicat de premsa.

El BLOC jove per Palma demana que no s'hagi de destinar més del 30% del sou a l'habitatge

Denuncia la incapacitat del PP per gestionar l'habitatge a Palma i proposa solucions a l'actual consistori

El BLOC Jove per Palma ha denunciat avui la incapacitat de l'anterior consistori en matèria d'habitatge, un dels motius que fomenta la precarietat juvenil a l'hora de l'emancipació.

El PP de Catalina Cirer va permetre que els habitatges buits arribessin fins els 30000- 35000, dels quals 7000 són inhabitables i necessiten esser rehabilitats, i altres 7000 que estan en rotació al mercat. Aquestes xifres evidencien que a Palma hi ha més habitatges buits que a tot Euskadi, fet que demostra la precarietat de les polítiques adoptades fins ara en matèria d'habitatge. A més a més, varen impossibilitar el compliment del Pla Municipal d'Habitatge 2003-2009, on s'havien de construir 2.326 nous habitatges dels quals només varen construir 184.

Els joves de les illes han de destinar el 80% del sou per emancipar-se, i molt més greu és encara la situació de les joves de les illes que han de destinar un 99,1%. El BLOC Jove per Palma ha qualificat de molt negatives aquestes dades ja que disten molt de la proposta electoral del BLOC per Mallorca, en la que es fixa el 30% com a límit del salari destinat a l'habitatge.

Per solventar aquesta situació el BLOC Jove per Palma proposa:

- Que no sigui ni soni a utopia que les persones destinin com a màxim el 30% dels seus salaris al pagament de l'habitatge, una mesura necessària per dignificar les persones, facilitar el desenvolupament dels seus projectes vitals sense la coacció del pagament del lloguer o hipoteca, i per diversificar l'economia familiar, molt centrada a les entitats bancàries.

Volem polítiques adreçades a competir amb el mercat a preus més assequibles per forçar una decisiva davallada dels preus, per això creiem necessari:

1.Promoure el lloguer mitjançant la creació d'un parc d'habitatges de lloguer, que s'alimenti de noves construccions, de la compra de pisos de segona ma, però sobretot d'un servei d'intermediació de lloguers.

2.Rehabilitació i compra d'edificis buits per incorporar al parc d'habitatges de lloguer.

3.Subvencions progressives en funció de la renda pel lloguer per joves, tant per pisos com per altres alternatives d'emancipació (residències d'estudiants, albergs, serveis d'hostalatge, habitacions...). Creiem que aquesta mesura només es pot promoure de forma transitòria i complementària a la resta.

Superar el concepte d'habitatge digne i de qualitat, arribant a concepte d'habitatge sostenible.

Condició per aquestes mesures:

1.Que no es permeti a les mans privades que intervinguin a aquest procés, enriquir-se inflant preus o davallant la qualitat de les promocions.

2.Que qualsevol mesura que es dugui a terme es blindi per evitar que els propers equips gestors de l'Ajuntament puguin malvendre o fer mal ús del patrimoni que es pugui construir i acumular.

3.Que les noves promocions no es construeixin en cap altre sòl que no sigui l'urbà.

Els joves del BLOC han rebutjat completament que l'Ajuntament de Palma construeixi en sòl rústic. Segons els joves del BLOC el creixement de la ciutat ha d'esser d'una forma mesurada, controlada i sostenible. És per això doncs que només acceptaran que es construeixi en sòl urbanitzable.

En aquests moments de crisi econòmica i de problemàtiques per a les constructores, els joves del BLOC afirmen que la indústria immobiliària el que pretenen és col·lectivitzar les pèrdues i privatitzar els beneficis. Per aquest fet afirmen que les institucions públiques no haurien de prestar ajudes a aquests agents que durant els darrers anys l'únic que han fet ha estat enriquir-se i no respectar els drets d'accés a l'habitatge.