Segueix-nos:
< Tornar enrere

ACTUALITAT: CAMPANYES

2020
Construïm futur: fem-ho en català!

Aquest dimarts 9 de juny les Joventuts d’Esquerra Republicana hem engegat una campanya per la defensa i la promoció del català entre els joves com a llengua pròpia, comuna i compartida. La campanya, que porta per lema “Construïm futur: fem-ho en català!”, tractarà de forma global les diferents problemàtiques de la llengua.

Actualment s’estima que la llengua catalana té al voltant de 10 milions de parlants i està present als territoris de la Catalunya Nord, Andorra, Catalunya, la Franja, País Valencià, la comarca murciana del Carxe; les illes Balears, les Pitiüses i la ciutat de l’Alguer. Amb 6 varietats dialectals, la llengua catalana és un nexe d’unió entre els ciutadans d’arreu dels Països Catalans.

Entenem el català com a llengua pròpia i comuna, és l’eix vertebrador que ens fa ser poble i fa realitat avui en dia els Països Catalans. També és un element de cohesió i inclusió social, una llengua d’acollida que exerceix de punt de trobada de totes les que es parlen.

La defensa de la llengua és una lluita compartida en un context desigual i únic a cada territori. La no oficialitat se situa com un problema greu a l’Alguer i Catalunya Nord, on malgrat que existeixen iniciatives més o menys institucionalitzades que permeten l’escolarització i una certa difusió de continguts comunicatius en català, la desprotecció evident i l'asimetria envers el francès i l’italià generen un clima poc propici perquè la llengua recupere espais d’ús públic. Andorra, en canvi, amb el català com a única llengua oficial i llengua vehicular de l’ensenyament fa front a una important realitat plurilingüe amb una mica més d’optimisme.

El nacionalisme espanyol vol acabar amb el model actual d’ensenyament en català basat en la immersió lingüística a Catalunya, el Decret de mínims a les Illes Balears i Pitiüses, i el Decret de plurilingüisme al País Valencià. Aquests tres sistemes són lluny de ser perfectes per a resoldre el problema del retrocés lingüístic als Països Catalans, però els sectors que volen esborrar el català del mapa saben que l’ensenyament és un sector estratègic perquè la nostra llengua aguante l’embat. Sense l’escola, els estudis mitjans i superiors i la xarxa que creen, la nostra llengua desapareix. Això és precisament i en última instància el que volen, vestint el seu discurs d’una falsa pàtina d’adaptació a la modernitat, brandant l’estudi de l’anglès com a única via d’evolució social. Per això, és imprescindible el català a les aules de forma vehicular.

Així, arreu dels Països Catalans ens trobem en situacions de bilingüisme social on dues llengües competeixen i es manifesten conflictes lingüístics. La llengua en si és una eina de comunicació i  socialització que regeix els nostres comportaments. Quan parlem, actuem sovint segons unes normes socials imposades que s’articulen entorn de l’aprovació o la sanció de la societat. Els comportaments lingüístics també obeeixen a les amenaces dels Estats i s’acomoden a les situacions. Com a parlants podem tendir a mantenir la nostra llengua seguint la norma bilingüe produint converses lingüísticament divergents si cal o podem, com sol passar majoritàriament, acomodar-nos cap a una llengua base d’interacció que sovint acaba sent la llengua dominant: l’italià, el francès o el castellà. Així doncs, cal denunciar les agressions lingüístiques que constantment cometen els grans estats, defensant les teories monolingüistes dels idiomes privilegiats (castellà, francès i italià) per acabar amb la diversitat lingüística dels seus territoris administratius.

Finalment, ens proposem avançar, des de les diferents administracions que tenim a l’abast, amb polítiques de promoció i dinamització del català, exigim a les institucions assumir responsabilitats amb el català. Alhora que, removem les consciències individuals i col·lectives per incentivar l’ús social de la llengua als carrers, a la feina, amb els amics, als moviments socials, a les xarxes socials, a l’oci, al lleure i als comerços. Encoratgem a la societat a exercir la defensa del català en tots els àmbits de la vida.

Construïm futur: fem-ho en català!

El català és la llengua pròpia, comunia i compartida dels Països Catalans, utilitzem-la i defensem-la! El català és la llengua pròpia, comunia i compartida dels Països Catalans, utilitzem-la i defensem-la!