Segueix-nos:
< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

10.10
2021
10 d'octubre: Dia Mundial de la Salut Mental

Aquest 10 d’octubre posem el focus en les causes de la mala salut mental del jovent. Després d’haver patit una greu pandèmia mundial i les seves conseqüències en forma d’aïllament social i major precarietat juvenil és més important que mai destacar que és normal no estar bé. El Jovent Republicà volem reivindicar el nostre benestar emocional i assenyalar els factors causants de la mala salut mental. 

Sense benestar no hi pot haver una bona salut mental. La precarietat, visibilitzada en forma de pobresa energètica, inseguretat econòmica o males condicions laborals, és una de les principals causes de la mala salut mental. És per això que reclamem més polítiques de protecció social, com ara la renda bàsica universal, que contribueixin a reduir les desigualtats que impacten directament contra el nostre benestar emocional. 

La pressió estètica que patim els i les joves és una manifestació més de la violència masclista a conseqüència del sistema patriarcal en el què vivim. Aquesta pressió estètica té una influència directa sobre la nostra salut mental. Per això, cal incorporar la perspectiva de gènere en el model d’atenció comunitari en salut mental i que es faci des d'un abordatge biopsicosocial.

Tots aquests factors esmentats fins ara contribueixen clarament a fer que el suïcidi juvenil sigui la primera causa de mort entre el jovent del nostre país. Però no ens podem quedar únicament amb les dades de la punta de l’iceberg, cal un anàlisi estructural de tots els determinants de la salut mental juvenil.Les Joventuts d’Esquerra Republica denunciem la connexió entre aquestes causes i la mala salut mental i exigim anar un pas més enllà: necessitem que la nostra salut, i en concret la salut mental, estiguin al centre de totes les polítiques. 

També reclamem que es tingui més en compte la salut mental juvenil a l’hora d’aplicar noves mesures anti-covid, doncs moltes vegades el paternalisme institucional ha passat per sobre de la veu del jovent. Se’ns ha intentat estigmatitzar i fins i tot criminalitzar al mateix temps que se’ns negaven totes les alternatives de sociabilització i se’ns dibuixava un futur professional negre. Aquests factors, sumats a la pressió d’un sistema capitalista que ens exigeix productivitat a costa de la nostra salut, han condicionat enormement el nostre benestar mental. 

L’estigma associat als trastorns de salut mental també és una xacra que necessitem erradicar. Estar malament emocionalment o patir una malaltia relacionada amb la salut mental no pot ser motiu d’exclusió ni de burla, i menys quan vivim sota un sistema que afavoreix i promou la mala salut mental. En comptes d’això, visibilitzem que es pot tenir ansietat o despressió ja que no és estrany patir-ho quan tenim tants factors en contra i tantes causes socials i polítiques que impacten sobre el nostre benestar emocional.

La salut mental també ha d'estar al centre de les polítiques! La salut mental també ha d'estar al centre de les polítiques!