Segueix-nos:
< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

19.12
2013
Aprovada per unanimitat la moció de les JERC sobre la lluita contra la violència masclista i les relacions abusives entre les persones joves

La diputada de les JERC, Marta Vilalta, ha celebrat que el Parlament hagi aprovat per unanimitat la moció que impulsa mesures per la lluita contra la violència masclista i les relacions abusives entre els i les joves. Vilalta ha destacat la importància d’aquest pas endavant pels republicans perquè ‘la lluita contra la violència i la defensa dels drets de les dones serà un dels pilars de les nostres polítiques, i a més, en un moment i en un context com l’actual en què és pràcticament un fet que es compleixi l’amenaça d’una nova contrareforma de la Llei de salut sexual i reproductiva i de la Interrupció voluntària de l’embaràs. Una contrareforma que ens tornarà a les èpoques en blanc i negre del nostre país i que constitueix també un atac a la llibertat de les dones, i en especial també a les joves, a poder decidir sobre el seu propi cos’.

La diputada de les JERC ha explicat que ‘és una realitat que existeixen rols tradicionals de gènere que encara avui potencien actituds de justificació; els tòpics masclistes es perpetuen de forma preocupant entre els adolescents. I el que està clar és que la societat continua sent sexista. I per tant, no hi ha una única solució, sinó una suma de mesures’. La moció presentada es fonamenta en la necessitat de disposar de dades que ens descriguin quina és la situació del país, la necessitat d’una avaluació constant de les mesures implementades per saber què funciona i que cal canviar, la necessitat de desenvolupar un Pla potent i ambiciós enfocat a la prevenció i sensibilització i basat en la formació, poder donar resposta i actuar davant les noves formes de canalització de les relacions abusives amb un pla contra ciberassetjament, i la necessitat d’abordar els canvis legislatius necessaris.

La moció aprovada insta al Govern a fer un informe i una anàlisi de la situació, s’insta fer una avaluació continuada i a desenvolupar abastament un pla que, vinculat al programa Estimar no fa Mal i al Programa per una intervenció integral contra la violència masclista, garanteixi la formació a l’alumnat que garanteixi que tots els joves hagin participat en algun programa específic al llarg de la seva etapa educativa, la formació al professorat , la formació especialitzada per als diferents agents i els protocols, programes per als pares i mares, una guia que defineixi el ciberassetjament i que posi èmfasi en les bones pràctiques 2.0 i en l’ús segur de les noves tecnologies, i campanyes de sensibilització en els mitjans. També s’insta a reconèixer l’especificitat de les persones menors d’edat en matèria de violència masclista i que per tant es facin les reformes legals pertinents per protegir les joves tal i com estableix l’informe de Dones Juristes.

Vilalta ha destacat la importància que la moció s’hagi aprovat amb la unanimitat de tots els grups del a cambra perquè les dades reals son incontestables i preocupants. Segons l’estudi del Ministeri de Sanitat, el 28’8 de les noies entre 13 i 19 anys admeten patir control abusiu per part de la parella o ex parella (això és 1 de cada 4). També un 25% de noies reconeixen que l’han controlada a través del mòbil. No només dades quantificables també percepcions. I és que els adolescents tenen dificultats per identificar les situacions de violència i abús en els seus entorns i fins i tot integren les agressions verbals i psicològiques com a pràctiques normalitzades.

A tot això, la moció planteja també respostes a l’amenaça dels nous canals per on s’expressa la violència masclista i les conductes abusives: a través de les TIC, a través dels mòbils. "De la mateixa manera que alertàvem que el ciberassetjament no és una broma i requereix abordar el tema amb la mateixa seriositat que altres manifestacions de violència masclista. Nous canals i noves eines que afecten directament al jovent. I que fan necessari actuar-hi, fer-hi front i posar les instruments necessaris. Fins ara s’havia obviat, en tant que fenomen nou, celebrem poder posar-hi fil a l’agulla de manera efectiva".

ple-violencia-masclista.jpg ple-violencia-masclista.jpg