Segueix-nos:
< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

23.09
2014
Avui hem guanyat, demà seguim defensant els nostres drets!

Les JERC celebrem la retirada de l'avantprojecte de llei de "Protección de la vida del concebido y de derechos de la embarazada", l'obra estrella de l'ex-ministre Gallardón i de L'ala més retrògrada i casposa de la societat espanyola.

Tot i això, la voluntat manifesta del govern espanyol d'exigir el permís parental a les noies de 16 i 17 anys ens preocupa, ja que ens relega a ser subjectes sense dret a decidir sobre el propi cos.
En una societat en que cada vegada més es tendeix a donar veu i vot a les persones menors d'edat, no s'entén com es silencia a les noies de 16 i 17 anys.

La Llei d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs aprovada el 2010 va suposar un pas endavant, sobretot gràcies al canvi dels supòsits per terminis, però no s'han desenvolupat parts que creiem fonamentals, com l'educació afectiva, sexual i reproductiva.

Les JERC apostem pel desenvolupament d'una llei que garanteixi l'avortament:
- Lliure, en què la lliure decisió de les dones sigui suficient
- Gratuït, entès com una prestació sanitària inclosa en la cartera de la xarxa sanitària pública
- Fora del Codi Penal, penalitzant únicament aquells avortaments practicats en contra la voluntat de les dones
- Entès des de la visió dels drets sexuals i reproductius
- Garantint la informació i els recursos que possibilitin l'elecció d'una maternitat desitjada
Igualment, exigim que tots els centres educatius públics i concertats dels Països Catalans desenvolupin programes d'educació afectiva, sexual i reproductiva

Imatge per la retirada de la contrareforma de la llei de l'avortament Imatge per la retirada de la contrareforma de la llei de l'avortament