Segueix-nos:
< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

27.03
2020
Davant l'emergència santiaria, garantim l'educació pública amb igualtat d'oportunitats!

La crisi sanitària provocada per l’expansió del coronavirus ha causat que es declarés l’estat d’alarma el passat 16 de març i es prenguessin mesures de prevenció altament restrictives com és el confinament parcial de la ciutadania o el tancament de centres escolars. 

Aquestes mesures, com és evident, han tingut fortes implicacions en el sistema educatiu, especialment en el format en què se segueixen impartint els continguts del curs així com també l’avaluació, arribant a l’extrem d’ajornar les PAU i suspendre les avaluacions finals de la secundària i la primària.

L’actual situació d’excepcionalitat ens obliga a plantejar alternatives no presencials per continuar amb el curs acadèmic i la seva avaluació. És una circumstància que no podíem preveure i que hem d’afrontar sent conscients de la complexitat que la caracteritza. Mantenir totes les activitats de forma telemàtica pot agreujar les desigualtats ja existents en l’alumnat degut a la bretxa digital per la falta d’accés a internet com per motius de competència digital. 

Les hores presencials de docència directa que es puguin perdre pel confinament no tindran una repercussió significativa en els infants i els joves del nostre país. A més, el conjunt d’activitats educatives que es facin a partir del contacte entre professorat i alumnat ajudaran a pal·liar els efectes derivats de l’actual situació extraordinària.
En aquests moments de màxima singularitat, demanem que els departaments d’Educació dels Països Catalans habilitin els recursos tecnològics i materials necessaris per a fer possible l’accés a les eines tecnològiques per a tot l'alumnat i també que n’asseguri la seva connectivitat, per així poder trencar amb la bretxa digital i que tothom hi pugui participar amb igualtat de condicions i independència de la condició socioeconòmica.

A més, caldria aclarir, el més aviat possible, com quedarà la preinscripció escolar, donat que encara hi ha molts estudiants que es veuen condicionats a aquesta data. Tanmateix, també reclamem, en la mesura del possible, un traspàs d’informació cap als docents eficient i complet, de cara que es puguin continuar desenvolupant les classes en línia i es puguin reorganitzar internament, i, en la mateixa línia, cal assegurar els drets laborals dels docents i no realitzar cap expedient de regulació temporal d’ocupació, incloses també les treballadores i treballadors, tal com es demana des del moviment sindical.

No obstant, celebrem el repartiment de targetes moneder per aquelles i aquells estudiants beneficiaris de les beques menjador. Pensem que és una molt bona manera de poder seguir ajudant econòmicament aquelles famílies que, a causa de l’epidèmia del COVID-19, no poden gaudir d’aquesta beca. Les famílies amb pocs ingressos no poden pagar per aquesta crisi i celebrem que les administracions estiguin seguint aquesta màxima.

També creiem que és una decisió molt encertada haver ajornat les PAU, enlloc de suspendre-les, garantint que tot l’alumnat sigui avaluat per un mateixos criteris objectius, sense que es puguin reproduir més desigualtats de classe a causa que les escoles privades i concertades inflen la nota. Amb totes les crítiques que se’ls hi poden fer, les Proves d’Accés a la Universitat són una prova homogeneïtzadora que corregeix les desigualtats. 
  

En definitiva, l’actual situació d’excepcionalitat planteja un escenari difícil que hem de saber resoldre garantint una educació de qualitat que vetlli perquè l’educació sigui un instrument d’equitat que ens permeti vèncer les desigualtats. El professorat i l’estudiantat dels Països Catalans seguirem amatents a les administracions, el Jovent Republicà protegim i defensem l’educació pública!

Garantim l’educació pública, laica i de qualitat Garantim l’educació pública, laica i de qualitat