Segueix-nos:
< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

27.04
2023
El jovent exigim unes pràctiques dignes

La demanda de feina en el mercat laboral dels Països Catalans s’ha anat reduint al llarg dels anys. Això, conjuntament amb la manca d'independència econòmica, ha portat com a conseqüència el sorgiment d’uns nivells d’emancipació juvenil preocupants. En paral·lel, amb l’auge de la mercantilització de l’educació, els centres d’educació superior valoren, cada cop més, la necessitat de vincular la formació amb el mercat laboral, mitjançant la incorporació de les pràctiques. 

Malgrat que això pot semblar una bona oportunitat per conèixer el funcionament real de cada sector, la regulació actual de les pràctiques a l’Estat espanyol fa que aquestes acabin esdevenint un substitut del treball i, aquí, és on rau el problema. Entre 2018 i 2022, la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha detectat fins a 4.800 llocs de treball ocupats per falsos becaris. Els contractes de pràctiques laborals han estat utilitzats com una forma d’allargar l’accés del jovent a contractes indefinits, tot permetent a les empreses mantenir uns salaris precaris per a la gent jove que entra per primera vegada a la feina. Els convenis de pràctiques, per altra banda, no han arribat a ser mai formatius, fet que ha permès que les empreses o l’administració pública rebin bonificacions, mentre disposen de treballadors amb un sou precari o, directament, sense sou.

Així doncs, veiem com les pràctiques s’acaben convertint en un instrument per part per precaritzar, encara més, el jovent treballador. Davant d’aquesta situació, les Joventuts d’Esquerra Republicana apostem per una regulació de les pràctiques en la qual:

- Totes les pràctiques siguin remunerades i no impliquin una despesa per a l’estudiantat.

- Les pràctiques siguin formatives, no una eina per tenir treballadors amb un salari inferior. Tanmateix, han de tenir una correcta tutorització i un pla de formació per complementar els estudis que s’estan cursant.

- L’estudiantat en pràctiques gaudeixi dels mateixos drets que els treballadors. Les pràctiques han de garantir el dret a l’atur i a les prestacions de Seguretat Social en igualtat de condicions que els treballadors.

- Es potenciï la posterior contractació de l’estudiantat en pràctiques. 

El jovent exigim unes pràctiques dignes El jovent exigim unes pràctiques dignes