Segueix-nos:
< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

10.12
2019
El Jovent Republicà exigim la T-Mobilitat

S’acaba un nou any i un cop més s’actualitzen els títols i les tarifes del transport. Malgrat que valorem que aquest nou sistema que premia l’ús habitual i castiga els turistes, considerem que presenta mancances importants per haver estat pensat des del centralisme i des del desconeixement de l’associacionisme d’infants i joves.

La crisi climàtica exigeix la necessitat de fidelitzar els usuaris que actualment són esporàdics i seduir aquelles persones que fan servir el vehicle privat. El fet de no diferenciar els turistes de la resta de ciutadans pot provocar que els segons abandonin el transport públic i es decantin per mitjans menys sostenibles. Aquest fet es veu agreujat en els municipis metropolitans que tenen fortes relacions amb les seves capitals comarcals com en el cas del Vallès o el Maresme. En aquestes zones el cotxe entra en forta competència amb els autobusos interurbans a l’hora de fer arribar la població per gaudir de certs serveis com ara la salut, l’educació o les tasques administratives. En aquesta situació el cotxe pot fer vèncer la partida al transport públic en els desplaçaments locals i intercomarcals, un fet que no ens podem permetre.

A mesura que ens allunyem de Barcelona l’ús del transport públic esdevé encara més esporàdic a causa de les pròpies dinàmiques socials dels municipis extrametropolitans. Aquí, els títols integrats tenen un ús necessàriament puntual i competeixen amb altres bonificacions d’àmbit local o comarcal més econòmiques. Observem doncs que l’augment de preu sumat a la limitació unipersonal de la nova T-Casual suposa un greuge per aquest segment d’usuaris a més d’aquells que per la seva situació de precarietat només es mouen en transport públic pels recorreguts més llargs. A més limitar la validesa de la T-Grup a un mes no permet que els grups de joves, famílies o organitzacions d’aquestes comarques puguin fer-ne un ús extensiu però flexible durant tot l’any i els aboca cap al cotxe.

Per tot això des del Jovent Republicà apostem per la implantació definitiva de la T-mobilitat. El sistema actual té limitacions  tècniques, és poc fiable i és de difícil accés per part de les classes populars. S’ha d’implementar un sistema de validació sense contacte que, en una primera fase, permeti l’acumulació de diversos títols, compleixi la Llei catalana de la joventut i ampliï l’accés a la T-Jove fins als 30 anys i possibiliti la recuperació de la targeta en cas de pèrdua. En fases posteriors, el sistema ha d’avançar cap a la tarificació per distància real recorreguda, la compatibilitat amb les zones de tarifa plana i bonificacions per ús recorrent, aconseguint així una tarificació més justa i coherent amb el territori. La mobilitat també reflecteix les desigualtats del sistema capitalista i des de les institucions s’ha d’apostar per mesures que en frenin les conseqüències com ara la tarifació social i, com anem exigint des del Jovent Republicà, el pagament fraccionat dels títols de transport.

Finalment, pensem que l’objectiu de les polítiques de mobilitat ha de ser la fidelització d’usuaris existents i aconseguir que l’ús del vehicle privat quedi en un segon pla per donar pas cap a mètodes més sostenibles. Tenint en compte això, és urgent i necessària la implementació de serveis de lloguer de bicicletes arreu de l’àrea metropolitana i a les principals ciutats del país, així com la seva integració en els títols de transport.

 

No podem permetre que el cotxe guanyi la partida al transport públic, però cal un sistema tarifari que conegui el territori i la situació precària dels joves No podem permetre que el cotxe guanyi la partida al transport públic, però cal un sistema tarifari que conegui el territori i la situació precària dels joves