Segueix-nos:
< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

17.09
2014
La Garantia Juvenil per l’ocupació, la lluita contra l’exclusió social i el foment de la participació, principals acords sobre joventut al Debat de Política General

El Debat de Política General celebrat aquesta setmana al Parlament ha acordat, a instàncies del grup parlamentari d’Esquerra i de les JERC, un seguit d’acords en matèria de joventut per lluitar contra l’atur juvenil, evitar l’exclusió social del jovent i garantir la igualtat d’oportunitats, així com fomentar la participació juvenil.

En aquest sentit, i davant l’extrema situació d’atur juvenil, les JERC hem fet possible l’acord perquè el Govern implanti de forma immediata el pla de Garantia Juvenil amb un pressupost compromès i eficient, amb una calendarització, amb una taula de seguiment, i que tingui en compte tots els perfils de joves i que aquests comptin amb orientació personalitzada. Aquesta mesura en pro de l’ocupació juvenil va acompanyada dels programes de suport per a joves fins a 29 anys.

Una altra de les principals propostes és la lluita contra la possible exclusió social del jovent, i l’aplicació de mesures a través del Pla d’actuació del Jovent per fomentar l’emancipació juvenil i garantir la igualtat d’oportunitats. I finalment, un tercer pilar basat en la participació per tal d’impulsar una campanya transversal de participació, en especial entre el jovent de 16 anys, així com l’aposta pel foment de l’associacionisme i dels consells locals de joventut.

A banda de la proposta de Joventut les propostes del grup parlamentari d’Esquerra Republicana recullen de forma transversal acords en diversos àmbits que tenen especial incidència en el jovent com són la redefinició d’una política nacional de beques, ambiciosa i integral que aprofundeixi encara més en l’equitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés als estudis superiors, així com per garantir l’ascensor social que és la formació superior.

També una bateria de propostes referents a la formació entre les quals destaquen una pla transversal per l’aprenentatge d’una tercera llengua estrangera i la potenciació de la formació professional dual; mesures immediates referents a l’accés a l’habitatge, al foment del lloguer d’habitatge i a l’establiment d’un parc d’habitatge social públic adequat a les necessitats; així com la priorització de polítiques transitòries de mobilitat fins que no s’apliqui el sistema tarifari de la T-mobilitat arreu del territori.

Més enllà de les propostes aprovades avui, des de les JERC seguim incidint en aquelles mesures que el Govern té el mandat parlamentari de dur a terme com són les que es van aprovar al debat monogràfic sobre pobresa i lluita contra les desigualtats i al debat monogràfic de fa un any sobre la situació de la Joventut.

Pas ferm cap a la consulta del 9N

Així mateix, el debat de política general ha aprovat una declaració ferma i compromesa per fer la consulta el 9 de novembre, en la qual s’insta al President a convocar la consulta del 9 de novembre i a consultar al Parlament davant de qualsevol circumstància que ho requereixi, i s’insta al Govern a prendre totes les mesures perquè la consulta es dugui a terme amb totes les garanties democràtiques. 

Marta Vilalta al Parlament de Catalunya Marta Vilalta al Parlament de Catalunya