Segueix-nos:
< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

14.03
2007
Les JERC exigeixen al govern espanyol que els joves puguin compaginar treball i estudis

Laia Cañigueral, diputada de les JERC, ha transmès, durant la compareixença del secretari d’Estat d’Universitats a la Comissió d’Educació i Ciència, la preocupació de les JERC sobre el fet que l’adequació del model docent, que ja està tenint lloc a les universitats catalanes, per adaptar-se al model europeu fet que dificulta enormement poder compaginar estudis i treball. El nou model docent, basat en la instauració del sistema de crèdits ECTS (European Credit Transfer System), s’articula a partir de la comptabilització i avaluació de la totalitat del treball que fa l’alumne, ja siguin classes, pràctiques, hores d’estudi, treballs en grup, treballs de camp, tutories i lectures.

Laia Cañigueral, diputada de les JERC, ha transmès, durant la compareixença del secretari d’Estat d’Universitats a la Comissió d’Educació i Ciència, la preocupació de les JERC sobre el fet que l’adequació del model docent al model europeu, que ja està tenint lloc a les universitats catalanes, dificulta enormement poder compaginar estudis i treball.

El nou model docent, basat en la instauració del sistema de crèdits ECTS (European Credit Transfer System), s’articula a partir de la comptabilització i avaluació de la totalitat del treball que fa l’alumne, ja siguin classes, pràctiques, hores d’estudi, treballs en grup, treballs de camp, tutories i lectures. Tot i que les JERC valoren positivament aquesta participació molt més activa dels estudiants en el desenvolupament de la matèria, les JERC creuen que això comportarà una dedicació d’hores molt més gran per part dels estudiants i les estudiants i que hauran de tenir una dedicació gairebé exclusiva als estudis.

Laia Cañigueral ha remarcat que “a aquest fet hi sumem la ridícula quantitat i dotació pressupostària dirigida a beques universitàries, a Catalunya només un 10% dels estudiants tenen ajut econòmic per part de l’Estat, és inadmissible que s’obligui l’alumnat a estudiar a temps complet”. Ja que l’elevat cost dels preus de l’habitatge, el transport, les fotocòpies, els llibres, etc. obliga la majoria dels estudiants i les estudiants a treballar per poder viure i pagar els estudis.

Així, doncs, la diputada ha reclamat que el govern espanyol impulsi les mesures necessàries per assegurar que els estudiants puguin compaginar treball i estudis, com per exemple assegurar que l’alumnat pugui escollir entre horaris de matí o tarda, assegurar que ho pugui compaginar amb una feina o amb qualsevol altra activitat que ell o ella consideri convenient. La diputada gironina també ha recordat que es necessitarà un gran esforç per part del professorat per fer una autèntica renovació pedagògica, i que serà totalment necessari reduir la ràtio estudiant/professor si es vol aconseguir implantar aquest nou model, ja que l’actual ràtio no permet en la majoria dels casos fer un seguiment personalitzat del treball dels estudiants i les estudiants.

canyi-182.jpg canyi-182.jpg