< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

28.02
2012
Els estudiants no hem provocat la crisi!

Dimecres 29 de febrer la militància de Jerc-Lleida ens va sumar a la vaga que es va convocar a Lleida per la PUDUP (Plataforma per defensar la Universitat pública) a les 12 del migdia al Rectorat, junt amb centenars d’estudiants, professors i ciutadants.

Les universitats públiques han patit, els darrers mesos, importants retallades del pressupost que reben. I en els pressupostos del 2012 les retallades s’aprofundiran encara més. La disminució d’aquest està comportant la reducció de plantilles, el tancament d’alguns estudis, un deteriorament dels serveis, principalment la docència, l'encariment de les matrícules i la disminució de les beques. Les conseqüències d’aquesta precarització repercuteixen directament en la qualitat dels serveis. No es pot aspirar a la qualitat i l’excel•lència amb polítiques de precarització laboral i una reducció del nombre de professors i de personal d’administració i serveis. A la UdL es va dur a terme una retallada de 4,8 milions d’euros en el 2011 i es preveu altres dos milions en els cursos 2012-13 i 2013-14.  

Aprofitant-se de la situació actual de crisi sistèmica, el Govern de Catalunya encapçalat per CiU ha començat a imposar de forma antidemocrática un programa de retallades que suposen una degradació catastròfica de sector públic i els drets socials aconseguits per la ciutadania després de dècades de lluita.

De la mateixa manera que aquestes retallades perjudiquen a altres drets fonamentals com l’accés a una sanitat pública de qualitat, s’està executant una transformació estructural de la universitat que suspèn el dret a l’educació pública de qualitat de les pròximes generacions i saboteja les seves possibilitats de viure i treballar en condicions dignes en un futur.

El canvi de model universitari en qüestió limita la possibilitat d’accedir als estudis universitaris, augmenta el cost de l’ ensenyaments pels estudiants i les seves famílies, precaritza les condicions de treball tant del personal docent i investigador com de l’administració i serveis, provoca el seu acomiadament, degraden la qualitat dels serveis, generen atur, i impliquen una pèrdua de control democràtic de les universitats publiques.

Aquest canvi de model universitari limita la possibilitat d’accedir als estudis universitaris. En una societat del coneixement on la formació no només és requisit indispensable per poder accedir al mercat laboral sinó també per al desenvolupament d’una ciutadania crítica, les polítiques universitàries que s’estan aplicant tendeixen a convertir en un privilegi l’accés a aquesta formació.
És incongruent, i un greuge irresponsable cap a les properes generacions, dificultar l’accés a la Universitat quan, en una conjuntura de crisi econòmica com la que patim, la formació s’ha assenyalat com un element fonamental per superar-la i, alhora, pot ser també una via de transformació de les condicions que han abocat a aquesta crisi.

Aquesta situació és el resultat de les nefastes polítiques en matèria d’universitat dels darrers anys, que es veu agreujada per les retallades del govern de CiU que ataca un dels pilars bàsics de tota societat, com és l’educació, la formació i la investigació. En quatre anys hi ha hagut un agment de quasi un 50% en el preu de les marícules, hi ha menys professors i aules massificades.

Els estudiants no sóm els qui hem provocat la crisi, que no ens ho facin pagar. Volem un sistema universitari democràtic, participatiu, de qualitat, obert a totes les classes socials i al servei dels ciutadans.
Cal repensar la Universitat Pública, totes i tots volem una Universitat millor. No es tracta d’aferrar-nos a un model on les reformes que s’imposen tenen només beneficis monetaris.

L’educació no és un negoci, és un dret de tots els ciutadants, sigui quina sigui la seva condició económica. Per tal de reconstruir la Universitat Pública exigim que no se’ns imposin les reformes sinó que aquestes siguin fruit de decisions conjuntes que neixin de la pròpia comunitat universitària i de la societat, i que tinguin present l’interès col•lectiu de la ciutadania i la funció de la universitat com a servei d’interès públic.


Les Jerc reclamem als rectors i rectores de les universitats públiques catalanes que es posicionin públicament a favor de no retallar les condicions laborals dels treballadors i treballadores de les universitats i la qualitat del seus serveis, i que respectin els acords acordants abans de les retallades.  Entenem que les universitats han de defensar la seva autonomia institucional, demostrar que no són titelles del Govern, i que no s'han de cenyir a totes les imposicions que el Govern els hi vulgui aplicar sense tenir dret a fer-se valer.