ACTUALITAT: OPINIONS

< Tornar enrere
06.06
2018
On estudiem els de secundària?

Article d'opinió de l'Eduard Rodríguez i Oriol Olmo, militants de la Secció Local de Lleida de les Joventuts d'Esquerra Republicana, el jovent republicà de Lleida, davant la problemàtica de la manca d'espais d'estudi a la capital del Segrià

Durant les últimes setmanes del curs, normalment a finals de maig i principis de juny, les estudiants, sobretot els que cursem batxillerat, utilitzem espais públics per estudiar, ja sigui les biblioteques de la Universitat de Lleida, com també la Biblioteca Pública. Tot i això, donada la gran quantitat de persones que volem utilitzar aquests llocs, resulten insuficients i moltes no hi podem accedir. Ens trobem que les instal·lacions que les administracions ofereixen, o són molt freqüentats, o tenen uns horaris poc flexibles.

Des del Jovent Republicà de Lleida creiem que les estudiants, sobretot les que estem cursant secundària i en especial les que ens estem preparant per les Proves d’Accés a la Universitat, no disposem de suficients zones com per poder desenvolupar el nostre exercici d’estudi amb condicions òptimes. Com a joves compromesos i amb vocació transformadora, exigim que les administracions habilitin espais d’estudi dedicats especialment a les estudiants que cursem ESO o Batxillerat, ja que actualment les instal·lacions que ens veiem forçades i forçats a utilitzar són compartits amb les estudiants universitaris. Tanmateix, també creiem que hi ha biblioteques infrautilitzades, com podrien ser les pròpies dels instituts o les de barris, i correspon a les institucions promocionar-les amb l'objectiu de garantir que no hi hagi sales massificades, com actualment succeeix.

Volem una ciutat on les estudiants de secundària també tinguem llocs on puguem estudiar. I això no hauria de ser una petició, sinó hauria de ser una realitat des del primer moment.

On estudiem els de secundària?
  • Eduard Rodríguez i Oriol Olmo
  • Militants del Jovent Republicà Lleida
  • 12/08/2022
  • t: @
  • b: