ACTUALITAT: OPINIONS

< Tornar enrere
23.11
2017
Visibilitzem les i els invisibles!

Segons un recent estudi realitzat per la UdL, prop de 200 persones a Lleida no tenen un sostre. Sovint la ciutadania no som conscients d’aquesta realitat candent a la nostra pròpia ciutat. Ignorem, i fins i tot, obviem totes aquelles persones anònimes que no tenen els mateixos luxes que la majoria de la gent. Però no hauríem de parlar de luxes, sinó de necessitats.

Avui és 23 de novembre, dia mundial dels sense sostre, és a dir, les persones que no tenen sostre pràcticament res. Es mereixen aquest prop centenar de persones, viure sense una llar, sense un sostre? La resposta és complicada, i fins i tot, pot ser cruel. Si volem realment revertir aquesta societat el que no podem fer és girar el cap i mirar cap un altre cantó com estem fent fins ara -m’incloc-. Moltes vegades penso que, tant governants com ciutadania, se’ns fa el cor de pedra i no pensem en totes i tots aquests invisibles. Invisibles que tenen tot el dret del món a tindre un habitatge. Potser la majoria de nosaltres no se’ns acuden solucions per revertir la situació, però penso que sí que hi ha manera de conscienciar-nos, o almenys, de fer palesa aquesta situació: visibilitzar-los. Reflexionem-ho, pensem-ho, canviem-ho, i capgirem-ho. Fem visibles els invisibles!

Persona sense sostre
  • Oriol Olmo
  • Secretari de Comunicació de les JERC-Lleida
  • 31/12/2000 Lleida
  • t: @oriolmoCAT
  • b: