< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

25.11
2020
25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER L’ERRADICACIÓ DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

Avui 25 de Novembre, dia Internacional per a l’erradicació de les violències masclistes, denunciem, un any més, les violències físiques, sexuals, psicològiques i econòmiques que patim les dones. Aquest any, les denúncies per violència masclista han augmentat i ja són 20 les dones assassinades als Països Catalans.

Avui volem posar especial èmfasi en les dones preses, que són doblement castigades: se les tracta de delinqüents pel delicte que han comès i a més se les culpabilitza per haver sortit del model de dona imposada per la societat, per haver fallat en el seu paper d’esposa i/o de mare. 
 
Les dones preses pateixen els efectes psicològics i físics del tancament d’una forma més agreujada, tant per com viuen les pràctiques del dia a dia a la presó que no tenen en compte la perspectiva de gènere, com per l’accentuació dels rols de poder que ja existeixen a l’exterior. La violència institucional que ja es manifesta durant el procés penal, continua després en l’execució de la pena, amb una manca clara de centres destinats únicament a les dones i d’unitats per mares. Aquesta falta d’espais impedeix molts cops una adequada atenció de les necessitats de les dones tant en l’àmbit físic com en l’àmbit psicològic i la implantació del règim i el tractament penitenciari per graus, cosa que en dificulta la plena reinserció.
 
Certament, no és estrany que el masclisme i l’heteropatriarcat es vegin traduïts a les presons en el dia a dia, des de la divisió sexual del treball a la invisibilització, tal com han manifestat més d’un cop Dolors Bassa i Carme Forcadell, empresonades injustament per motius polítics. La presó és una institució creada per homes i, en conseqüència, pensada per satisfer les necessitats de l’intern masculí. Estan caracteritzades per un tracte sexista, amb una important presència dels estereotips assignats al gènere, a partir dels quals s’esdevenen unes dinàmiques i relacions de poder que reforcen el rol tradicional de la dona.  
És important no oblidar l’impacte que té la violència de gènere present en la societat en la població penitenciaria femenina. La violència és un dels factors clau d’exclusió social en la mesura que és determinant en el transcurs de les trajectòries vitals, fins al punt que un percentatge molt elevat de dones preses han patit algun tipus de violència. La interpretació dels tribunals en supòsits en què el factor de gènere és clau, com la legítima defensa, tampoc facilita la reducció de la població penitenciària femenina i augmenta la victimització d’aquelles dones que han patit violència, sotmetent-les a processos penals en comptes de proporciona’ls-hi l’ajut que necessiten, tant a nivell psicològic com econòmic, per sortir de la situació de dependència o exclusió que les ha portat a la comissió del delicte. 
A més, també hem de tenir en compte que el tràfic de persones és un greu problema pel sector femení, moltes dones són penades per delictes i tractades com a criminals en comptes de com a víctimes que han sigut atrapades i obligades pels seus opressors.
Cal un canvi de paradigma per tal que la reinserció solucioni l’exclusió prèvia que han patit les dones preses. S’ha de seguir buscant solucions i proporcionar els recursos necessaris perquè la reinserció social eviti la reincidència un cop s’obtingui la llibertat. Per altra banda, s’ha de seguir treballant per tal d’erradicar qualsevol violència masclista contra les dones i aplicar polítiques socials que redueixin el seu risc d’exclusió social.
                                                                               25 de Novembre de 2020

Davant del centre penitenciari Wad-Ras denunciant la situació de les preses. Davant del centre penitenciari Wad-Ras denunciant la situació de les preses.