< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

03.03
2006
L'Assemblea de dones de les JERC - BCN reclamen l'avortament lliure i gratuït

L'Assemblea de dones de les JERC - Barcelona va organitzar el passat dimecres un actede protesta davant de la seu del Partit Popular a la ciutat de Barcelona, per tal de reclamar l'avortament lliure i gratuït.

D'aquesta manera, les JERC apostem per l’avortament lliure, gratuït i fora del Codi Penal que ha de ser regulat necessàriament en una nova llei integral àmplia que reguli l’exercici dels drets sexuals i reproductius,reconeguts com a Drets Humans:

Lliure, perquè la legislació no reconeix les dones com a subjectes de dret amb capacitat de decisió pròpia deixant l’autorització de la decisió en mans de terceres persones. Cal una nova llei que reconegui els drets essencials de les dones: la lliure disposició del seu propi cos.

Gratuït, perquè el fet que l’accés a l’avortament a la xarxa sanitària pública arreu dels Països Catalans és molt restringit i, sumat al desequilibri territorial pel que fa a la distribució dels centres que el practiquen, implica costos molt elevats d’intervenció i desplaçament per a les dones que decideixen recórrer als centres privats.

Fora del Codi Penal, perquè l’exercici d’un dret no pot contemplar-se dins un catàleg legislatiu de caràcter punitiu, sinó al codi civil. Les JERC entenem que el debat de fons és una qüestió d’enfortiment democràtic, de reconeixement del dret a la llibertat de decisió de les dones. Com a organització juvenil ens preocupa especialment que es contempli que les menors d’edat també tinguin reconegut aquest dret, establint total llibertat per les majors de 16 anys i un procediment regulat per les menors d’aquesta edat.

Considerem que la restricció de l’accés a l’avortament no suposa una disminució de les interrupcions de l’embaràs ni una disminució dels embarassos no desitjats (tal com apuntà l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa el 17 de març de 2008),sinó que acaba suposant un increment dels avortaments clandestins. Per tant, cal que s’aposti de forma decidida per una nova legislació integral i progressista que no imposi traves de iure o de facto per a l’exercici del dret.