Segueix-nos:
< Tornar enrere

POLÍTICA I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

15.11
2022
We condemn the use of chemical weapons by Turkey against the Kurdish population

Turkey has been using chemical weapons to attack the Kurdish in Southern Kurdistan (Northern Iraq). Videos, witnesses and documentation prove the use of these weapons by Turkish officials, despite the attempts of the Turkish government to deny it. These attacks are part of the Turkish assimilationist policies against the Kurdish population, victims of continuous political repression.

The use of chemical weapons represents a clear violation of International Law. Specifically, Turkey’s military operations violate the 1925 Geneva Protocol and the 1997 United Nations Chemical Weapons Convention (CWC), implemented by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW). The international community has remained silent in front of these serious war crimes, letting Turkey continue with the murder of Kurdish citizens.

In face of these events, the Jovent Republicà firmly condemn the use of chemical weapons by the Turkish military. We express our support to our sister organisation, the HDP Youth Assembly, in denouncing these events, and urge the international community to break the silence and stop these war crimes.


— Versió en català: —

Turquia ha estat utilitzant armes químiques per a atacar la població kurda al Kurdistan Sud, al nord d’Iraq. Vídeos, testimonis i documents proven l’ús d’aquestes armes per part de soldats turcs, malgrat els intents del govern de Turquia de negar-ho. Aquests atacs són part de les polítiques assimilacionistes promogudes per Turquia contra el Kurdistan, una nació víctima de constant repressió política.

L’ús d’armes químiques representa una violació clara del Dret Internacional. Concretament, les operacions militars turques violen el Protocol de Ginebra del 1925 i la Convenció sobre Armes Químiques de les Nacions Unides del 1997, implementada per l’Organització per la Prohibició de les Armes Químiques. La comunitat internacional s’ha mantingut en silenci davant d’aquests crims de guerra tan greus, sense impedir que Turquia continuï assassinant ciutadans kurds.

Davant d’aquests esdeveniments, el Jovent Republicà condemnem l’ús d’armes químiques per part de l’exèrcit turc. Així mateix, expressem el suport a la nostra organització germana, l’Assemblea de Joves de l’HDP, que ha denunciat aquests fets, i reclamem a la comunitat internacional que trenqui el seu silenci i aturi aquests crims de guerra.

Condemnem l'ús d'armes químiques per part de Turquia contra la població kurda Condemnem l'ús d'armes químiques per part de Turquia contra la població kurda