Segueix-nos:
< Tornar enrere

ASSEMBLEA NACIONAL DE DONES

22.02
2017
Dia per la igualtat salarial

En el Dia Europeu per a la Igualtat Salarial entre Dones i Homes, Esquerra Republicana i les JERC denunciem les importants desigualtats retributives que malauradament encara persisteixen, per raó de gènere, al mercat laboral. Reivindiquem la necessitat de la superació d'aquestes desigualtats, ja que atempten contra els drets fonamentals de les dones i impedeixen que la igualtat efectiva entre dones i homes esdevingui una realitat.

 

Actualment a Catalunya, la bretxa salarial se situa en un 26%. Al País Valencià i a les illes, les dades més recents mostren nivells del 24,24% i d'un 15,88% respectivament*.

Les dones pateixen una discriminació directa al mercat laboral que pren formes diverses. A banda de la desigual redistribució per la mateixa feina, les dones han de fer front a estereotips masclistes que les consideren més o menys adequades per una determinada tasca pel simple fet de ser dones. Com podria ser, percebre-les més vàlides per desenvolupar totes aquelles feines que es relacionen amb l'àmbit de la cura, per exemple. Feines que a més a més, erròniament estan menys valorades socialment.

Totes aquestes situacions, juntament amb la manca de corresponsabilitat en les tasques de cura domèstica i uns horaris que no permeten una veritable conciliació de la vida laboral i familiar, expulsen les dones del mercat laboral o en dificulten la seva vida associativa, cultural, política,etc.

Cal doncs, implicació i un veritable compromís social i polític per aplicar mesures legislatives, de control i de transparència, dirigides a combatre la discriminació en l'accés a l'ocupació i en la retribució econòmica, en la promoció professional, la segregació ocupacional i la conciliació de la vida familiar i laboral.

La igualtat real o efectiva entre dones i homes no pot quedar en una mera declaració d'intencions. La República Catalana només serà justa amb Justícia Social i Igualtat.

IGUAL FEINA, IGUAL SALARI!

 

Igual feina, igual salari. Igual feina, igual salari.