Segueix-nos:
< Tornar enrere

ASSEMBLEA NACIONAL DE DONES

08.09
2017
MARIA DOLORS BARGALLÓ I SERRA. La desigualtat persisteix, la lluita continua!

Maria Dolors Bargalló i Serra (Barcelona, 31 d’agost de 1902 – Mèxic DF, 2 d'agost de 1980)

Estudià a l'Institut de la Dona que Treballa. Va exercir com a modista i professora de confecció a la Unión Industrial Algodonera i més tard esdevingué funcionaria pública a l'Ajuntament de Barcelona. La seva vida política començà al costat d’Estat Català, i va ingressar a Esquerra Republicana de Catalunya el 1931. Militant, doncs, des de la seva fundació en va ser una de les mes destacades oradores i propagandístiques, defensora de la igualtat de les dones i dels seus drets.

Va ser articulista en diverses publicacions com ara La Humanitat i L’Opinió, i també Foment, Companya o Fornal. La seva activitat en aquest camp se centra en la projecció política femenina, combatre la desigualtat social entre dones i homes i la lluita per l’obtenció del sufragi femení.

El 1931 va participar activament en l'organització de la recollida de signatures pel plebiscit sobre l’Estatut. Com a secretària del Comitè Central del Front Únic Femení Esquerrista de Catalunya, l’any 1932 va promoure l’organització de les dones d’Esquerra. També va tenir una activa participació en congressos mundials femenins contra la guerra i el feixisme (1934-1938). Escollida com a presidenta de la Unió de Dones de Catalunya en el Primer Congrés Nacional de la Dona, va desenvolupar un paper significatiu durant la Guerra Civil en la mobilització femenina antifeixista. Va ser també membre de la Comissió d'Auxili Femení del Ministeri de Defensa Nacional al costat de Dolores Ibárruri «la Pasionaria» i membre, també, del Comissariat de Refugiats de la Generalitat. Fou representant del Socors Roig a Catalunya i directora del Correccional de nenes menors Enric Fontbernat.

Exiliada a França i posteriorment a Mèxic, va ser membre de l’Orfeó Català de Mèxic i promogué la cultura catalana fins a la seva mort a Mèxic.

Per totes aquelles dones que silenciosament han fet història:

si la desigualtat persisteix, la lluita continua!

Maria Dolors Bargalló i Serra Maria Dolors Bargalló i Serra