Segueix-nos:
< Tornar enrere

EDUCACIÓ

18.06
2019
Una nova selectivitat per una nova educació

Les Joventuts d’Esquerra Republicana reclamem canvis a les PAU, les proves d’accés a la universitat, per tal d’avançar cap a un model educatiu més feminista, popular, pedagògic i crític.

Un any més, les proves d’accés a la universitat tenen una presència molt baixa, pràcticament testimonial, de dones i autores. En el cas de Catalunya, aquest 2019, només un 11% de dones apareix a les preguntes de la selectivitat, mentre que un 89% són homes. Per trencar amb aquesta desigualtat, reclamem que les següents edicions de les PAU comptin amb més perspectiva de gènere per aconseguir que les dones tinguin més visibilitat, almenys amb una situació de paritat. Alhora, també posem de manifest que la selectivitat no és un fet aïllat sinó que és una punta de l’iceberg del problema, que es repeteix en els currículums escolars i els plans d’estudi.
 
Un dels altres problemes que planteja la selectivitat és que no són gratuïtes. Al Principat es poden arribar a pagar més de 100 euros comptant la fase general, l’específica i les taxes. Al País Valencià supera els 70 euros i a les Illes Balears també pot arribar als 90 euros. Aquesta barrera perjudica clarament a l’estudiantat i se suma als preus del crèdit i les taxes que després haurà de pagar a la matrícula universitària. Tot plegat provoca un esforç econòmic que només es pot permetre aquell alumnat amb un poder adquisitiu més elevat.
 
A més, les proves d’accés a la universitat, es caracteritzen per ser uns exàmens de caràcter memorístic i molt poc competencial en la gran majoria de les matèries. L’alumnat hem d’aprendre de memòria una gran quantitat de conceptes, sempre en un termini molt curt de temps per tal de superar la selectivitat. Aquesta metodologia obsoleta s’ha demostrat ineficient i ineficaç per l’aprenentatge i cal incorporar les intel·ligències múltiples perquè totes les capacitats de l’alumnat es puguin veure reflectides a les proves. Si només s’avalua la capacitat memorística de l’alumnat es creen situacions de cansament i d’angoixa per aquells estudiants que no dominen aquesta faceta.
 
Per últim, aquesta és la segona edició de la selectivitat on la matèria de filosofia no forma part de la fase troncal de les proves d’accés a la universitat, sinó que queda relegada a la fase específica. El Jovent Republicà ens oposem a aquesta decisió perquè pensem que la filosofia és una assignatura essencial per potenciar el pensament crític a les aules. La filosofia ens aporta estratègies per replantejar-nos el nostre entorn i aposta per una visió alternativa de la realitat material que vivim.
 
En definitiva, trobem que l’actual metodologia i objectiu de les PAU no ens permeten avançar cap a un model educatiu feminista, popular, més pedagògic i crític. És a dir, un model que concordi amb els valors republicans que defensem. L’estudiantat no deixarem de lluitar per una educació republicana al servei de les nostres necessitats!

Per tenir una millor educació cal que la selectivitat sigui més feminista, popular, pedagògica i crítica Per tenir una millor educació cal que la selectivitat sigui més feminista, popular, pedagògica i crítica