Segueix-nos:
< Tornar enrere

MEDI AMBIENT I POLITICA TERRITORIAL

22.04
2021
22 d'abril, dia de la Terra

Des que a mitjans dels 70 es va començar a commemorar el Dia de la Terra, any rere any la nostra consciència sobre la fragilitat del nostre planeta ha anat augmentant de mica en mica davant dels símptomes planetaris esdevinguts; augment de la virulència i la recurrència dels grans temporals, contaminació atmosfèrica i de les aigües freàtiques o el gran desglaç de les glaceres i l'àrtic són exemples d'un sistema malalt que ja ha incrementat, en el cas del mediterrani, 1'4 ºC respecte als nivells preindustrials.

Paral·lelament, els Països Catalans han patit profunds canvis socials i econòmics. La mecanització del camp, la utilització de combustibles fòssils de forma desmesurada i l'entrada a un mercat global fortament liberalitzat i competitiu ha comportat una forta davallada de l'ocupació al camp. Els canvis estructurals han derivat en un exili rural de grans dimensions que ha deixat les nostres comarques despoblades, en molts casos oblidades i allunyades de la realitat de l'entorn. Així mateix, la baixa ocupació dels sector primari comporta que ens trobem davant d'un món rural desvinculat del món agrari, i com a conseqüència, de l'entorn natural. També és necessari prendre consciència que els canvis econòmics esdevinguts al camp han comportat la pèrdua del control popular, ara mateix les grans multinacionals controlen els diferents esglaons de la cadena alimentària. Això ha implicat una simplificació de la producció i una uniformització de la dieta.
 
El nou paradigma esdevingut ha comportat una pèrdua del sòl agrícola en detriment del forestal i, especialment, de l'urbà. Alhora, l'especialització econòmica a escala internacional ha comportat la generació de grans àrees de monocultiu i, de resultes, la pèrdua de diversitat agroforestal. És precisament el canvi d'usos del sòl, segons el darrer informe de l'Estat de la Natura a Catalunya del 2020, el principal agent causant de la pèrdua de biodiversitat. Concretament, les xifres apunten una pèrdua del 25% d'individus de poblacions autòctones de fauna en els darrers 20 anys.
 
Davant la situació, cal avançar cap a un nou model de comercialització i distribució agroalimentària que posi èmfasi en la creació i l'enfortiment dels mercats locals. Un model que no només tingui en compte la productivitat i la conservació dels recursos naturals, sinó també que aquests siguin culturalment sensibles, socialment justos i econòmicament viables. Un procés de repagesització com una qüestió estratègica per l'avenç en la salut de la població i del nostre territori, però també, amb la cultura, el patrimoni, l'educació i els valors que ens forgen com a comunitat. Un model que avanci cap a la sobirania alimentària model generador d'oportunitats pels joves de comarques com El Comtat, Els Ports, La Ribagorça o el Vallespir i, alhora, sigui la major vàlua de mitigació i resiliència vers el fefaent canvi climàtic vigent.
 
És per això que el 22 d'abril, amb motiu del Dia Mundial del Planeta, el Jovent Republicà afirmem que apostem per teixir viles i ciutats amb les quarteres que les envolten per construir plegats un país sobirà i cohesionat. I és que només amb uns paisatges vius i custodiats socialment tindrem un planeta viu i saludable, sense dubte, un veritable avenç en la revolució ecologista!
 
Contra la crisi del capital, orgull rural!

Prenem consciència de la fragilitat del nostre planeta, comprometem-nos amb la lluita ecologista! Prenem consciència de la fragilitat del nostre planeta, comprometem-nos amb la lluita ecologista!