Segueix-nos:
< Tornar enrere

OFICINA PARLAMENTÀRIA VIRTUAL

29.05
2013
Ara més que mai, el jovent de l'esquerra independentista serem als municipis

A l’equador de l’actual legislatura municipal, els càrrecs electes de les JERC volem refermar-nos en els nostre compromís cívic en favor del benestar i la llibertat de la ciutadania dels Països Catalans. Tanmateix, no som conscients que en els darrers anys s’han accentuat tres grans crisis que dia a dia s’estan fent més paleses arreu del nostre territori:

- Una crisi econòmica i social, conseqüència d’un sistema capitalista neoliberal on la propietat està mal repartida (ja sigui la productiva o, sobretot, la financera) i on el treball no esdevé una eina d’alliberament, sinó una obligació vital de la majoria. No obstant, al 2013 estem arribant a límits impensables en que la immensa majoria de la societat està vivint, sinó ja en plena pobresa, amb una justificada por a caure-hi. A més, sense que s’apliqui cap altra política que la de la retallada a l’estat del benestar, la privatització dels béns públics i l’eliminació dels valors col·lectius coml’aposta per la cultura, la recerca i la investigació.

- Una crisi democràtica, ja no només conseqüència d’un sistema liberal representatiu que dóna pocs espais de participació i que prefereix ciutadans passius i només preocupats dels seus afers privats, sinó també pel debilitament del propi poder democràtic enfront de corporacions i individus amb capacitat de plantar-los cara i inclòs dominar-los a la seva voluntat. A més a més, els Països Catalans ens trobem sotmesos dins l’estructura política de Regne d’Espanya, un estat en constant crisi institucional i amb una clara manca de cultura democràtica, sobretot envers les minories nacionals que clamen poder existir i autogovernar-se.

- Una crisi ecològica, provocada pel consum extrem d’uns recursos naturals finits i per la manca de respecte pel medi natural.

A tot això cal sumar l’espoli fiscal, que també ho és social, al que es veuen sotmesos els Països Catalans dins el Regne d’Espanya. Aquest espoli extreu allò que produeixen les nostres classes populars i dificulta el manteniment de les poques estructures de benestar de les que gaudíem. Aquesta situació ens està duent a l’abisme i, a més a més, està fonamentada en una mala perspectiva del que significa la solidaritat, doncs va en detriment de les persones que més ho necessiten al nostre país.

Davant d’això els barris, pobles i ciutats tenen i han de tenir cada cop més un paper més important com a espai de decisió política més proper a la ciutadania. El jovent de l’esquerra independentista hem de ser eines actives arreu del territori per retornar el poder a les classes populars en el procés d’emancipació nacional que estem vivim. Per tot això, l’Assemblea de Càrrecs Electes de les JERC acordem:

- Que els electes de les JERC actuaran activament perquè els seus municipis participin decididament en el procés d’emancipació nacional, tant des de les institucions com des de les assemblees locals de les JERC què, com sempre han fet, hauran de ser la punta de llança que mobilitzi les classes populars en pro de l’assoliment d’una República independent i la justícia social. Això inclou, com no podria ser d’una altra manera, la insubmissió davant la injusta legalitat espanyola, que pretén imposar la seva dominació per sobre de la voluntat popular. Els municipis i barris han d’esdevenir el veritable cor on resideixi el poder popular, com al 1931, i, si fos necessari, enfrontar-se a la legalitat espanyola que se’ns imposa.

- Que el veritable centre on batega la sobirania popular és el municipi i, per tant, aquest ha d’esdevenir durant aquest procés, què volem constituent, un important espai de decisió per construir la República. Precisament per aixòseran els municipis els encarregats de defensar la voluntat del poble i, si s’escau, els que hauran de garantir la realització d’un referèndum d’autodeterminació. En aquest mateix sentit, els i les electes de les JERC, amb les seccions locals al costat, impulsarem polítiques de participació ciutadana i apostarem per assolir espais de decisió col·lectiva que retornin el poder al jovent i a les classes populars.
- Que el procés d’emancipació nacional ho és en tan que també ho és social i, per tant, que s’ha de fer de bracet amb les classes treballadores i populars per tal d’assolir una República que trenqui amb el passat i esdevingui realment justa. Precisament per això els nostres càrrecselectes actuaran per tal que les classes populars esdevinguin les protagonistesd’aquest procés històric què vol trencar les cadenes que les subjuguen a lalegalitat espanyola, i, alhora, a les injustícies que planteja l’actual sistemacapitalista i que l’Estat espanyol, igual que d’altres forces del catalanismeconservador, apliquen sense cap mirament.

Sabedors i sabedores que el procés nacional que ens dotarà amb les eines necessàries per fer front a les crisis que ens assetgen no és tan curt com ens agradaria, els càrrec electes i les seccions locals de les JERC hem d’estar més alertes que mai per no afluixar davant les injustícies socials i les situacions de veritable risc social i col·lectiu que s’estan produït. No podem donar un pas enrere en matèria social en nom de cap crisi.

Ara més que mai, hem de ser front popular cap a l’emancipació social i nacional.

Ara més que mai, el jovent de l'esquerra independentista serem als municipis Ara més que mai, el jovent de l'esquerra independentista serem als municipis