Segueix-nos:
< Tornar enrere

OFICINA PARLAMENTÀRIA VIRTUAL

10.02
2014
Posicionament de les JERC Barcelona davant el nou equipament d’adolescència a La Sedeta

Des de l’arribada de CiU, al govern municipal, s’han parat les construccions de nous equipaments juvenils a la ciutat de Barcelona. Escudant-se en la situació de crisi (que no afecta Barcelona en tant que gaudeix un pressupost més elevat al dels darrers anys), ens trobem en que molts barris de la ciutat han quedat orfes d’equipaments de joventut, fet que es manifesta també en una palpable manca d’inversions en polítiques cap a aquest col•lectiu.
En aquest context, la Regidora de Gracia i Tinent Alcalde, la màxima responsable de Joventut a l’Ajuntament de Barcelona, ha decidit tirar endavant un nou tipus d’equipaments, els anomenats “ Equipaments d’Adolescència”. El primer pas en aquesta línia, ha estat tirar endavant la construcció d’un nou equipament d’aquest tipus a La Sedeta, en lloc d’un Casal de Joves (com estava previst per al 2010) al barri de Camp d’en Grassot – Gràcia Nova.
Les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya no trobem cap sentit en aquest nou model d’equipaments. En primer lloc, creiem que no es pot substituir un equipament juvenil per un equipament d’adolescència. En segon lloc, creiem que és absurd plantejar-se un nou model d’equipaments sense el fruit del consens polític, tot posant-lo en marxa abans que s’acabi de dissenyar el nou Pla d’Equipaments Juvenils. En tercer lloc, creiem que el servei (sobretot de derivació) ofert en aquest equipament, ja l’ofereix l’administració publica, millor i de manera més ben especialitzada en temàtiques que afecten als adolescents, ja sigui als instituts o als CAPs, per exemple.
Les JERC volem que el govern tiri enrere la construcció d’equipaments d’adolescència. Apostem, per a minorar el dèficit d’equipaments juvenils a Barcelona i que s’emplaci el més aviat possible un equipament juvenil al Camp d’en Grassot – Gràcia Nova. Tanmateix, les JERC, demanem al govern que aposti per millorar els serveis que existeixen actualment per tractar les problemàtiques d’adolescents. Per exemple, creiem que s’haurien d’ampliar el número de psicopedagogs als instituts públics i concertats