Segueix-nos:

07.04
2022
7A: Apostem per la salut del jovent en totes les polítiques!

En el Dia Mundial de la Salut d'aquest any volem reivindicar la importància de promoure la salut, amb perspectiva juvenil, des de totes les polítiques. Tenim clar que només podrem abordar les diverses necessitats en salut del jovent del nostre país des de la transversalitat i visió àmplia, interseccional, ecosocial i equitativa de la salut.

Les Joventuts d'Esquerra Republicana reclamem que hi hagi una veritable acció intersectorial que, tenint en compte les desigualtats en salut existents al nostre territori, faci de la salut pública el pal de paller de la nostra estratègia. Així, cal enfortir projectes com el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) o desplegar d'una vegada per totes l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que per nosaltres ha de constituir-se com una estructura d'estat.

La fi de les restriccions relacionades amb la COVID-19 ha deixat pas a l'emergència i consolidació d'un problema majúscul de benestar emocional, especialment entre el jovent. En aquest sentit, la iniciativa del Pacte Nacional de Salut Mental, amb una clara visió d'impulsar l'abordatge integral i coordinat entre diverses institucions, entitats i col·lectius, és una gran oportunitat de fer incidència política en l'àmbit de la salut mental i el benestar emocional.

El Jovent Republicà entenem la salut des d'un punt de vista positiu i per això volem promoure aquells actius del nostre territori que ens donen benestar. Apostem pel lleure educatiu com un dels recursos més evidents que ens proporciona salut. Altres factors socials com un habitatge digne i entorn respectuós amb el medi ambient, erradicar la precarietat laboral, fer més accessible la cultura o disposar d'oci alternatiu pel jovent, determinen positivament la nostra salut. Exigim que s'incideixi més en aquests àmbits i es facin polítiques on es pugui avaluar l'impacte que tenen en la salut juvenil.

Històricament, la ciència mèdica ha estat androcèntrica, basada en un model masculí tant pel que fa a l'estudi i disseny de la simptomatologia com en el tractament de les patologies: fet per i per a homes. Tot i que en els últims anys hi ha hagut avenços, reivindiquem que cal continuar incorporant la perspectiva de gènere en les polítiques públiques de l'àmbit de la salut per tal d'avançar cap a un model de salut que garanteixi la prevenció, la major previsió en el diagnòstic i el dret de les dones a ser ateses i tractades eficientment.

Tampoc podem entendre la salut sense tenir en compte la població migrada, que representa un elevat gruix de la nostra població. El context de pandèmia ha suposat un element afegit a la vulnerabilitat social i sanitària de les persones migrants en situació administrativa irregular. Aquestes es troben amb barreres d'accés als serveis de salut i amb una manca d'acompanyament, mediació i capacitació de l'ús del sistema públic de salut, situació que es veu agreujada en menors que arriben al territori sense acompanyament ni suport.

D'altra banda, en contextos de crisi humanitària, com el que viu la població refugiada ucraïnesa recentment o altres països com Palestina o Síria, han fet evident la necessitat de fer real la cobertura sanitària universal per poder atendre de manera efectiva i urgent a les famílies que escapen d'un context de guerra.

Per tot això, s'ha de garantir l'equitat i reduir les desigualtats en salut entre les persones immigrades i autòctones. Cal intervenir sobre aspectes tan sanitaris i de salut pública -promoció de la salut, prevenció de riscos, cribratge i intervencions clíniques en grups vulnerables- com socials -regeneració econòmica, formació i promoció laboral- que són els que més repercussió tindran en la salut dels immigrants.

Per fer possibles tots aquests punts continuem defensant un model de sistema de salut 100% públic que destini més recursos a l'Atenció Primària i a la Salut Pública. Mai més la salut ha de ser un negoci. La vida ha d'estar sempre al centre, ens hem de cuidar generant una proposta contundent que enforteixi el sistema de salut, promogui el nostre benestar emocional i garanteixi tots els nostres drets.

Enfortim el sistema públic de salut per promoure el benestar emocional i garantir tots els nostres drets! Enfortim el sistema públic de salut per promoure el benestar emocional i garantir tots els nostres drets!