Segueix-nos:

01.12
2019
Dia mundial de la lluita contra el VIH: Trenquem amb l'estigma!

Avui és 1 de desembre i, com cada any, commemorem el Dia Mundial de la Lluita contra el VIH, una malaltia que durant força dècades ha estat mortal i s'ha cobrat la vida d'un gran nombre de persones. L'any 2018 al voltant d'un milió de persones van morir per causes relacionades amb aquest virus i s'estima que hi havia uns 37,9 milions de persones infectades. En l'actualitat, a occident, la mortalitat s'ha reduït dràsticament gràcies a les campanyes de prevenció i als tractaments diversos que permeten controlar la infecció i gaudir d'una vida digna. Malauradament no és així a tot el món. Encara queda molta lluita per garantir l'accés a aquests tractaments a aquelles zones on encara no està garantit i on aquesta malaltia suposa un greu problema de salut pública. Tanmateix, els darrers anys hem observat un seguit de pràctiques sexuals de risc que s'han estès entre els joves i les joves i d'altres col·lectius que denoten la necessitat de tornar a situar aquesta lluita al centre de les campanyes de salut pública.

La lluita contra el VIH a escala mundial suposa subvertir interessos econòmics de caràcter colonialista que no permeten un accés universal a aquests medicaments. L'objectiu principal de la lluita vers el VIH ha de ser acabar amb totes les morts evitables que es donen en aquests països. Garantir que per sobre dels interessos de la indústria farmacèutica de treure benefici de la necessitat de milions de persones es troba la vida de tots aquells que encara pateixen les conseqüències d'aquesta malaltia. Cooperació internacional, lluita anticolonialista i posar al centre la vida de les persones en comptes dels interessos de mercat com a eixos de la lluita vers el VIH.

El darrer mes s'anunciava que Catalunya incorporava la pastilla PrEP, de prevenció del VIH, al sistema públic de salut. La PrEP (denominada profilaxis preexposició) és un fàrmac destinat als homes que tenen sexe amb homes. S'estima que aquesta mesura beneficiarà a unes 2.500 persones a Catalunya. Aquesta iniciativa, a càrrec de la Generalitat, suposa una millora substancial per a la salut de tota la ciutadania i es preveu que pugui disminuir extraordinàriament la incidència de VIH a Catalunya.

És important seguir incidint sobre un altre problema associat a aquesta malaltia: l'estigma a què es veuen sotmeses les persones afectades pel VIH. A la nostra societat actual encara hi ha moltes persones que culpabilitzen a les persones amb VIH de la seva malaltia, generant un prejudici que desemboca en la seva marginació i discriminació. És fonamental destruir aquest imaginari nociu que posa el focus en una responsabilitat individual desvinculant-se totalment de la responsabilitat col·lectiva que tenim com a societat per tal d'incloure i respectar totes les persones.

La deconstrucció de molts mites que segueixen vigents al voltant del VIH i la SIDA és essencial per la normalització i inclusió de les persones afectades. Trencar amb aquests discursos discriminatoris i estigmatitzats és un punt clau a l'hora d'aconseguir la posada en marxa de campanyes de prevenció i d'accés als recursos de salut. Són necessàries també eines i estratègies d'apoderament que garanteixin la participació de les persones infectades pel VIH en les polítiques de salut que les afecten. Tal com diu l'acord nacional aprovat l'any 2014 a proposta de tots els partits, cal també garantir l'accés igualitari a tots els serveis, prestacions i recursos, facilitar l'accés als drets sexuals i reproductius de les persones que viuen amb el VIH i garantir l'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública.

Les campanyes preventives contra les malalties de transmissió sexual (i en concret contra la transmissió del VIH) només seran efectives si es fa el pas previ de treballar el tema de l'autoconeixement sexual amb constància, tant a les aules, a casa, com amb el grup d'iguals. Cal que el jovent creixi amb una educació sexual i afectiva sòlida, basada tant en l'autoconeixement i l'autoexploració com en el respecte a la mateixa persona i als altres i és important que aquesta educació es dugui a terme sempre amb perspectiva de gènere i diversitat sexual.

Així doncs, la lluita per la prevenció i erradicació del VIH ha d'anar de la mà de la lluita contra l'estigma i la discriminació de les persones que conviuen amb aquesta malaltia, una inclusió absoluta a la nostra societat i el trencament de molts mites que segueixen vigents al voltant del VIH i que generen, no només l'exclusió, sinó també l'autoexclusió del col·lectiu. És per tot això que les Joventuts d'Esquerra Republicana reclamem que es respecti i no s'estigmatitzi a les persones afectades pel VIH.

La lluita per la prevenció i erradicació del VIH ha d'anar de la mà de la lluita contra l'estigma i la discriminació La lluita per la prevenció i erradicació del VIH ha d'anar de la mà de la lluita contra l'estigma i la discriminació