Segueix-nos:

01.12
2017
DIA MUNDIAL DE LA LLUITA CONTRA LA SIDA

Trenquem l'estigma, actuem per aturar la SIDA!

Avui és 1 de desembre i, com cada any, commemorem el Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA, una malaltia que durant força dècades ha estat mortal i s'ha cobrat la vida d'un gran nombre de persones. L’any 2016 al voltant d’un milió de persones van morir per causes relacionades amb aquest virus i s’estima que hi havia uns 36,7 milions de persones infectades. En l'actualitat, a occident, la mortalitat s'ha reduït dràsticament gràcies a les campanyes de prevenció i als tractaments diversos que permeten controlar la infecció i gaudir d'una vida digna. Malauradament, no és així a tot el món, i encara queda molta lluita per garantir l'accés a aquests tractaments a aquelles zones on encara no està garantit i on aquesta malaltia suposa un greu problema de salut pública. La lluita contra la SIDA a nivell mundial suposa subvertir interessos econòmics de caràcter colonialista que no permeten un accés universal a aquests medicaments. Cal que aquesta lluita es dugui a terme des d’una perspectiva que faci èmfasi en la desigualtat com a causa de la mala salut.

És important seguir incidint en la principal problemàtica d’aquesta malaltia que actualment és l’estigma a què es veuen sotmeses les persones afectades pel VIH. A la nostra societat actual encara hi ha moltes persones que culpabilitzen a les persones amb VIH de la seva malaltia, generant un prejudici que desemboca en la seva marginació i discriminació. És fonamental destruir aquest imaginari nociu que posa el focus en una responsabilitat individual desvinculant-se totalment de la responsabilitat col·lectiva que tenim com a societat per tal d’incloure i respectar totes les persones.

La desconstrucció de molts mites que segueixen vigents al voltant del VIH i la SIDA és essencial per la normalització i inclusió de les persones afectades. Trencar amb aquests discursos discriminatoris i estigmatitzats és un punt clau a l'hora d'aconseguir la posada en marxa de campanyes de prevenció i d'accés als recursos de salut. Són necessàries també eines i estratègies d'apoderament que garanteixin la participació de les persones infectades pel VIH en les polítiques de salut que les afecten. Tal com diu l'acord nacional aprovat l'any 2014 a proposta de tots els partits, cal també garantir l'accés igualitari a tots els serveis, prestacions i recursos, facilitar l'accés als drets sexuals i reproductius de les persones que viuen amb el VIH i garantir l'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública.

Les campanyes preventives contra les malalties de transmissió sexual (i en concret contra la transmissió del VIH) només seran efectives si es fa el pas previ de treballar el tema de l’autoconeixement sexual amb constància, tant a les aules, a casa, com amb el grup d’iguals. Cal que el jovent creixi amb una educació sexual i afectiva sòlida, basada tant en l’autoconeixement i l’autoexploració com en el respecte a la pròpia persona i als altres i és important que aquesta educació es dugui a terme sempre amb perspectiva de gènere i diversitat sexual.

Així doncs, la lluita per la prevenció i erradicació del VIH ha d'anar de la mà de la lluita contra l'estigma i la discriminació de les persones que conviuen amb aquesta malaltia, una inclusió absoluta a la nostra societat i el trencament de molts mites que segueixen vigents al voltant del VIH i que generen, no només l'exclusió, sinó també l'autoexclusió del col·lectiu. És per tot això que les Joventuts d'Esquerra Republicana reclamem que es respecti i no s'estigmatitzi a les persones afectades pel VIH.

Trenquem l'estigma, actuem per aturar la SIDA! Trenquem l'estigma, actuem per aturar la SIDA!