Segueix-nos:
< Tornar enrere

ACTUALITAT: CAMPANYES

2022
Habitem els nostres drets, desnonem els especuladors

L'emergència habitacional al nostre país és una realitat i preocupació present a la societat i, sobretot, en el jovent.

Des de fa anys, els preus abusius del mercat immobiliari han fet impossible l'emancipació digna del jovent per dur a terme els nostres projectes de vida. Les dones, les persones migrants i l’estudiantat som especialment discriminats en la recerca i accés a l'habitatge.

Necessitem mesures urgents per dignificar els nostres drets i, sobretot, aturar els desnonaments que amenacen famílies cada dia. Hem de ser conscients i reivindicar els nostres drets davant dels grans tenidors i les immobiliàries.

És per això que les Joventuts d’Esquerra Republicana engeguem una campanya de conscienciació i denúncia de la vulneració dels nostres drets i reclamem una millora de les condicions de vida. Especialment fem atenció a la situació de les persones joves, que desconeixem les eines que tenim per protegir-nos. També volem visibilitzar les discriminacions que pateixen les dones i la feminització de la pobresa. I finalment també posarem el focus en les condicions de les persones migrants, en què les situacions de no-regularització fan pràcticament impossible l'accés a l’habitatge.

Segons l’Observatori Català de Joventut (2019), només el 23,5% dels joves s’han pogut emancipar, una xifra que posa de manifest la impossibilitat de poder començar els nostres propis projectes de vida. L’habitatge és una necessitat bàsica, un dret fonamental que és vulnerat pels grans tenidors que alteren el mercat immobiliari.

Aquesta emergència habitacional afecta a tots els Països Catalans però a cada territori amb característiques diferents i particulars. Per una banda, a les zones metropolitanes els joves ho tenim cada cop més complicat per emancipar-nos per la pujada dels preus del lloguer i gentrificació a les ciutats que sovint es trasllada als municipis dels voltants. Per altra banda, en moltes zones rurals manquen habitatges habitables i els joves d’aquests entorns no tenim on viure dins del mateix territori, fet que provoca un exili rural que s’agreuja amb la falta d’oportunitats.

El Jovent Republicà hem plantat batalla al Parlament, treballant a fons la Llei StopDesnonaments i la Llei de Regulació dels Preus del Lloguer per tal de conquerir i protegir drets així com per tombar els abusos del mercat immobiliari. Amb aquesta nova campanya ara també volem redoblar els esforços al carrer lluitant de la mà del moviment per l’habitatge. Es fa evident la necessitat d’un canvi. Habitem els nostres drets, desnonem els especuladors!

Contra l'emergència habitacional, organitzem-nos per lluitar! Contra l'emergència habitacional, organitzem-nos per lluitar!

ARTICLES RELACIONATS