Joventuts d'Esquerra Republicana: DOCUMENTS

  • PLA JOVE X MATARÓ 2009 - 2012
    (PDF, 0 Bytes) Les persones joves són un col—lectiu que té la necessitat de veure garantit el seu accés als recursos socials, polítics, econòmics i culturals necessaris per exercir la seva condició de ciutadania de ple dret. La nostra societat, de la mateixa manera que
  • Programa electoral 2011 "JERC Mataró"
    (PDF, 0 Bytes) JOVENTUT Les JERC ens presentem en aquestes eleccions, dins la candidatura de la formació d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb el lema “I tu també”, amb la voluntat de participar i treballar per a la transformació social des d’aquelles institucions qu
  • Candidats joves a les eleccions municipals 2011 "JERC Mataró"
    (PDF, 0 Bytes) La Secció Local de JERC Mataró ens presentem en aquestes eleccions, dins la candidatura de la formació d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb el lema “I tu també”, amb la voluntat de participar i treballar per a la transformació social des d’aquelles in