Joventuts d'Esquerra Republicana: DOCUMENTS

  • Llei de polítiques de joventut
    (PDF, 151.1 KB) Des de l’Estatut de 1979 el govern del Principat de Catalunya ha estat competent en matèria de joventut. Tot i així, aquesta competència no ha estat del tot desplegada al no haver-hi, fins ara, un marc legal sòlid sobre el qual es despleguessin les políti