Segueix-nos:
< Tornar enrere

Emancipació

14.02
2020
El Jovent Republicà treballem per l'habitatge digne

El Jovent Republicà celebrem la publicació del nou Decret Llei de la Generalitat de Catalunya, que seguint l'esperit de la Llei 24/2015, planteja mesures urgents i necessàries per combatre l'emergència habitacional i l'especulació immobiliària‬. És per aquest motiu, de fet, que fa uns dies la nostra diputada al Parlament, la Rut Ribas, donava també llum verda a aquesta nova regulació.

‪Amb l'aprovació del Decret Llei s'amplien els supòsits de lloguer social a tot persona en situació de vulnerabilitat o exclusió residencial. ‬És especialment important el fet que s'estengui el concepte de gran tenidor d'habitatge o gran propietari a tota persona física o jurídica que posseeixi 15 habitatges o més, incloent-hi també els fons de capital de risc i els de titulació d'actius‬. Malgrat que aquest decret no permetrà aturar els desnonaments, sí que obliga als grans propietaris a oferir una alternativa habitacional a aquelles famílies que vulgui desnonar si aquestes es troben en una situació de vulnerabilitat.
 
‪D'altra banda, pel que fa a l'habitatge de protecció oficial, s'estableix que no es podrà privatitzar i que tindrà sempre el preu regulat.‬ Aquest fet podria ser una eina efectiva per intervenir en el mercat immobiliari. A més a més, els promotors n'hauran d'augmentar el percentatge en àrees de demanda residencial forta i acreditada amb dificultat d'accés a l'habitatge, entre un 40 i un 50% en funció de planejament urbanístic de cada municipi‬.
 
En aquest Decret Llei, ja que no és competència de la conselleria de Territori, no s'aborda la regulació dels preus del lloguer. ‬En aquest sentit, lamentem que fa uns mesos no es pogués aprovar el decret proposat per la consellera de Justícia, Esther Capella, que malgrat presentar limitacions, anava més enllà de l'actual decret de Territori i sí que proposava la regulació dels preus tal com passa a moltes ciutats europees. Així doncs, la següent gran batalla en la lluita per un habitatge digne haurà de focalitzar-se en aconseguir persuadir a la resta d'actors polítics que deixin enrere el partidisme i aprovin la regulació de preus.
 
‪Davant la inactivitat del govern espanyol, necessitem una llei que garanteixi els nostres drets. Una llei que entengui l'habitatge com a llar i on no tingui cabuda la inversió especulativa, que doni estabilitat al lloguer i acabi amb les expulsions arbitràries i els abusos‬
 
En síntesi, les Joventuts d'Esquerra Republicana celebrem l'aprovació d'aquest Decret Llei amb mesures positives que ajudaran a pal·liar l'emergència actual. No obstant això, som plenament conscients que encara queda molta lluita per aconseguir una legislació que garanteixi plenament el nostre dret a un habitatge digne.

‪Davant la inactivitat del govern espanyol, necessitem una llei que garanteixi els nostres drets. ‪Davant la inactivitat del govern espanyol, necessitem una llei que garanteixi els nostres drets.