Segueix-nos:

El Jovent Republicà celebrem la publicació del nou Decret Llei de la Generalitat de Catalunya, que seguint l'esperit de la Llei 24/2015, planteja mesures urgents i necessàries per combatre l'emergència habitacional i l'especulació immobiliària‬. És per aquest motiu, de fet, que fa uns dies la nostra diputada al Parlament, la Rut Ribas, donava també llum verda a aquesta nova regulació.

‪Amb l'aprovació del Decret Llei s'amplien els supòsits de lloguer social a tot persona en situació de vulnerabilitat o exclusió residencial. ‬És especialment important el fet que s'estengui el concepte de gran tenidor d'habitatge o gran propietari a tota persona física o jurídica que posseeixi 15 habitatges o més, incloent-hi també els fons de capital de risc i els de titulació d'actius‬. Malgrat que aquest decret no permetrà aturar els desnonaments, sí que obliga als grans propietaris a oferir una alternativa habitacional a aquelles famílies que vulgui desnonar si aquestes es troben en una situació de vulnerabilitat.   ‪D'altra banda,…

Comparteix: Seguir llegint...