< Tornar enrere

ACTUALITAT: CAMPANYES

2018
Les JERC Maresme Baix Besòs coneixem el delta de la Tordera en motiu del dia de l'aigua

L'any 1993, l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el dia 22 de març Dia Mundial de l'Aigua, amb l'objectiu de posar de manifest la importància dels recursos hídrics per la supervivència de les comunitats. Si fa 25 anys la disponibilitat d'aigua potable, sanejada i assequible al planeta era un repte que calia afrontar, l'augment del consum i el canvi climàtic han agreujat la situació.

La sobreexplotació de la xarxa hidrogràfica dels Països Catalans suposa un atac flagrant a la fauna i flora dels espais fluvials arreu del territori. Si la sequera del 2008 va ser un avís, l'única forma real de poder mantenir un cabal digne als nostres rius és mitjançant el consum responsable.
 
És inevitable parlar de la Tordera i el Besòs si ens referim a la sobreexplotació dins el nostre territori. Per cada gota que acaba malgastada, els nostres deltes, espais únics i de cabdal importància per la biosfera, retrocedeixen front l'aigua d'un mar en continu creixement pel desgel dels pols.
 
Per això aquest diumenge 25 de març anem a conèixer el delta de la Tordera acompanyats d'en Rafael Sardà, investigador del CEAB. Ens explicarà com s'està duent a terme el projecte de la Taula de treball de la Tordera per la recuperació del delta, on hi ha els ajuntaments de Malgrat, Blanes, Palafolls i Tordera implicats. La sobreexplotació de l'aqüífer de la Tordera, l'extracció d'àrids i les intervencions a la llera del riu al llarg dels anys han provocat la recessió del delta. De retruc, aquest fet provoca la recessió de la línia de costa de la Selva i de les platges del Maresme; de manera que, posant per davant els interessos turístics sense tenir en compte els mediambientals, s'ataca també l'ecosistema marí amb l'extracció de sorra mitjançant les dragues.
 
Des de les JERC Maresme Baix Besòs treballem per tornar a fer de l'aigua un bé públic que mitjançant el consum responsable i l'explotació sostenible permeti fer compatible la regeneració dels nostres espais i recursos hídrics.

DEFENSEM LA TERRA!

Cartell excusió a La Tordera diumenge 25 Cartell excusió a La Tordera diumenge 25