< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

04.03
2011
8 de març. Dia internacional de les dones

En aquest 8 de març, doncs, els homes i les dones de les JERC i d’Esquerra volem posar l’accent en la necessitat de continuar impulsant les polítiques municipals de dones en els municipis en els quals tinguem responsabilitat de govern. Tot i les dificultats econòmiques i de recursos, els municipis han de continuar sent els principals forjadors dels drets inherents a la ciutadania, i les polítiques de dones són una de les principals contribucions.


La commemoració del Dia Internacional de les Dones d’enguany no pot evitar fer referència a la política municipal i a les eleccions municipals que s’esdevindran el 22 de maig de 2011, així com a les eleccions autonòmiques que tindran lloc al País Valencià i a les Illes.

En l’actual context de crisi econòmica, i encara amb un finançament dels ens locals insuficient i no resolt convenientment, la nostra crida la fem al voltant de la necessitat d’aplicar i desenvolupar polítiques municipals de dones.

Efectivament, les polítiques municipals són les més properes a la ciutadania. Són aquelles que detecten els dèficits amb major rapidesa i a les quals se’ls demana solucions més immediates, malgrat la migradesa financera —i molt sovint tècnica— i el poc marge competencial.

Així mateix, els esforços que han fet els municipis en polítiques de dones s’han hagut d’emparar en l’article 71 del Text refós de la Llei de Règim Local de Catalunya, segons la qual «per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques» en relació, entre d’altres, a «la promoció de la dona».

Malgrat tot, hi ha hagut dos grans instruments de corresponsabilitat entre el món local i el Govern de la Generalitat de Catalunya: per un costat, el Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011, a partir del qual emanen els nombrosos plans municipals de dones que s’han fet arreu de Catalunya. Per un altre, la Llei dels drets de les dones per eradicar la violència masclista, que té en els Serveis d’Informació i Assessorament a les Dones la principal eina d’implantació territorial.


A més, són moltes i diverses les experiències que s’han portat a terme al llarg dels anys en els governs municipals per contribuir a aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes, i són moltes les accions transversals que s’han portat a la pràctica des del món municipal i des de la vocació de les polítiques públiques. En la cultura, en l’educació, en la via pública, en les polítiques dels temps, en l’urbanisme, en la hisenda municipal… en tots els àmbits podem trobar experiències que cal vindicar, compartir i enfortir.

En aquest 8 de març, doncs, els homes i les dones de les JERC i d’Esquerra volem posar l’accent en la necessitat de continuar impulsant les polítiques municipals de dones en els municipis en els quals tinguem responsabilitat de govern. Tot i les dificultats econòmiques i de recursos, els municipis han de continuar sent els principals forjadors dels drets inherents a la ciutadania, i les polítiques de dones són una de les principals contribucions.

Països Catalans, 8 de març de 2011