< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

18.04
2006
I Concurs Literari de les JERC Badalona

Les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya a Badalona, d’acord amb el seu pla de treball, aposten per la cultura local. En aquest sentit inicien el primer concurs literari Lletres joves per la llibertat.

Les obres aspirants als premis s’han de presentar, d’acord amb les condicions establertes en les bases, a la llibreria El Full, al Local d’Esquerra-JERC Badalona o bé via mail a l’adreça badalona@jerc.cat abans del dia 14 de juny de 2010. 

La concessió dels premis es realitzarà en el marc de l’acte per la celebració de la Diada Nacional dels Països Catalans, que es farà durant el dia 26 de juny de 2010.

BASES:

1.    Les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya de Badalona, amb la  col·laboració d’Esquerra Badalona, el Col·lectiu Jove la Xarnera, la Sargantana i la llibreria El Full convoquen el 1er premi literari jove Lletres Lletres joves per la Llibertat de Narrativa.

2.    Les obres aspirants al premi han de ser originals i inèdites, escrites en català i en prosa. Han de tenir una extensió mínima de tres fulls DIN-A4, mecanografiats per una sola cara i a doble espai, amb lletra Arial, mida 12.

3.    S’han de presentar quadruplicat exemplars de l’obra, juntament amb un sobre tancat a l’exterior del qual ha de constar el nom del premi i el títol de l’obra i, a l’interior, la identificació de l’autor:

- Nom, cognom, fotocòpia del DNI, adreça, telèfon i correu electrònic.

-  Lloc, data i signatura de la persona autora

4.    En el cas de presentar l’obra via mail caldrà enviar un correu amb l’assumpte “lletres joves per la Llibertat – Nom de l’obra” on caldrà adjuntar dos arxius: nom de l’obra_ A (arxiu amb l’obra a presentar); nom de l’obra_B (arxiu amb les dades de l’autor, vegeu punt 3)

5.    Els participants hauran de tenir entre 16 i 22 anys a data del 24 de Juny de 2010.

6.    No seran admeses les obres que no s’ajustin a les condicions esmentades.

7.    Les obres hauràn de ser presentades abans del dia 14 de Juny de 2010 a la Llibreria El Full de Badalona (c/Guifré 109 Badalona)  o bé al Local d’Esquerra-JERC Badalona (c/Juli Garreta, 6); o bé via mail a l’adreça badalona@jerc.cat

8.    Els originals no seràn retornats siguin o no premiats.

9.    L’organització es reserva el dret de publicar sense ànim de lucre la totalitat o un fragment de l’obra premiada i/o finalistes.

10.    Els premis per la edició d’enguany són:

-          1r premi: un sopar per a dos persones al restaurant La Sargantana

-          2n premi: entrada de dia per l’Acampada Jove 2010

-          3r premi: un llibre de la llibreria El Full

11.    La identitat del membres del jurat qualificador serà publicada durant el mes d’abril de 2010 al web de JERC Badalona.

12.     El premi podrà ser declarat desert si les obres presentades no reuneixen les qualitats dictaminades pel jurat o bé si no s’ajusten a les condicions esmentades.

13.    El veredicte del jurat serà publicat a través dels mitjans de www.jerc.cat/badalona el dia 24 de juny de 2010, així mateix l’acte de lliurament dels premis serà el dia 26 de juny dins de l’acte i dinar popular  que farà JERC en motiu de la Diada Nacional del Països Catalans a la Plaça Manel Valls, Badalona.