< Tornar enrere

ACTUALITAT: NOTÍCIES

26.01
2006
SOS: Rius en perill

Fa poc més d’una setmana, la Diputació de Barcelona va donar a conèixer els resultats de l’informe de la qualitat dels rius l’any 2008 dins el programa d’estudi Qualitat Ecològica dels Rius, que recull les dades de l’estat dels rius de la província de Barcelona, entre ells, els rius Besòs i La Tordera. Cal tenir en compte, però, que els resultats d’aquests informes estan subjectes a les condicions hídriques del període de sequera que el país va patir els anys 2007 i 2008, i que per tant, les mostres que es van prendre provenien d’un cabal menor que l’habitual, és a dir, els indicadors biològics i els contaminants estaven més concentrats.

 Pel que fa al riu que desemboca al Barcelonès Nord, tant el seu tram mitjà com baix, es trobaven en estat “pèssim”. De la mateixa manera, a La Tordera s’observava un clar retrocés (de “dolent” a “pèssim”). Analitzant l’historial d’informes disponibles a la pàgina web de la Diputació, s’observa que els anys 2006 (abans de la sequera), 2007 i 2008 l’estat dels trams baixos i mitjans dels rius era entre “dolent” i “pèssim”.

 Els motius d’aquest mal estat de les aigües i l’altra presència de contaminants són els abocaments descontrolats: aigües residuals urbanes provinents de zones habitades sense canalització i depuració; depuradores que no funcionen eficientment i indústries que no tracten correctament les aigües abans d’abocar-les als rius.Dins el sistema en què es trobem la societat d’avui dia, pràcticament només es tenen en compte els costos econòmics, deixant de banda o passant per alt els costos mediambientals. Aquest comportament de l’ésser humà ja comença a passar factura, com es pot comprovar amb la disminució de la biodiversitat dels ecosistemes fluvials, tant a la Tordera com al riu Besòs, i amb la pobra imatge que donen ambdós rius.

Des de les JERC denunciem que l’administració pública (l’ACA i els Ajuntaments corresponents) no siguin capaços de solucionar amb agilitat els problemes que existeixen en la gestió d’aigües residuals urbanes. Per a això, cal que s’instal·lin immediatament estacions depuradores a les urbanitzacions que encara no en tenen.

Per altra banda, exigim un major control de les indústries per tal que l’aigua que aboquin als rius sigui tractada i estigui, com a mínim, dins dels marges de qualitat establerts per la llei.

Cal recuperar aquests espais fluvials i aconseguir uns rius amb aigua abundant i de qualitat, per tal que la població en pugui fer ús per al lleure, l’aprenentatge i el consum responsable.

Defensem la Terra! Els rius són vida!