Segueix-nos:

Pregunta als diputats i diputades

Les JERC hem participat aquest dimarts  a la Comissió de Polítiques de Joventut de Parlament on han comparegut els màxims representants de joventut de les dues entitats municipalistes catalanes, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya per presentar el Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut 2016. Davant d’aquesta presentació, les JERC hem valorat el Pla com una oportunitat per emfatitzar i prioritzar les polítiques de joventut arreu de pobles i comarques del país i una eina que esperem que els ens locals es facin seva i apliquin en major mesura.

En aquesta línia, la diputada de les JERC, Marta Vilalta, ha destacat que davant les diferències territorials que existeixen al nostre país i que viuen els joves, el que fa falta són polítiques de joventut ambicioses però sobretot que siguin coordinades i participades.  I en aquest sentit, ha posat en valor el procés d’elaboració del Pla ja que s’ha fet de baix a dalt, explicitant les necessitats de cada territori en funció del seu context. Així mateix, des de les JERC hem lamentat la disminució generalitzada de tècnics de joventut que han repercutit en alguns casos amb la implementació i…

Comparteix: Seguir llegint...

La diputada de les Joventuts d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha reclamat avui en el context d’una pregunta a la sessió de control del Parlament de Catalunya més esforç al Govern per difondre el 9N entre el jovent de 16 i 17 anys que podrà votar per primer cop.

Vilalta ha explicat que “la reivindicació del vot a partir dels 16 anys al nostre país no és nova. Des de les JERC l’hem defensat i el defensem en tant que millora de la qualitat democràtica, combat l’allunyament entre joves i política, aprofundeix en el compromís dels joves en la presa de decisions i fomenta que el col·lectiu jove sigui tingut en compte en les polítiques publiques”. La diputada ha recordat que en el ple de joventut del juliol del 2013 hi va haver un acord majoritari per avançar en el reconeixement d’aquest dret de vot i quan el Parlament…

Comparteix: Seguir llegint...

Les JERC hem exigit al Govern de la Generalitat que garanteixi les oportunitats al jovent i que lluiti contra les desigualtats perquè aquestes són les que més impacten  en el col·lectiu jove. Així ho ha explicitat la diputada de les JERC, Marta Vilalta, durant la comissió de polítiques de joventut al Parlament on ha comparegut la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, i el Director General de Joventut, Toni Reig, per retre comptes del compliment dels acords aprovats en el Ple monogràfic sobre la Joventut del 2013.

Així mateix, des de les JERC hem traslladat al Govern els nostres dubtes sobre la incidència real de les polítiques de joventut i en cas concret dels acords adoptats en el ple monogràfic sobre la situació de la joventut. En aquest sentit, la diputada Vilalta ha demanat que hi hagi més i millor informació i transparència, més retiment de comptes i una comunicació acurada perquè tots els joves coneguin les eines que tenen a l’abast per millorar la seva situació. “Només té sentit la feina que fem des de les institucions públiques si aquest esdevé útil pel jovent i serveix…

Comparteix: Seguir llegint...

El Debat de Política General celebrat aquesta setmana al Parlament ha acordat, a instàncies del grup parlamentari d’Esquerra i de les JERC, un seguit d’acords en matèria de joventut per lluitar contra l’atur juvenil, evitar l’exclusió social del jovent i garantir la igualtat d’oportunitats, així com fomentar la participació juvenil. 

En aquest sentit, i davant l’extrema situació d’atur juvenil, les JERC hem fet possible l’acord perquè el Govern implanti de forma immediata el pla de Garantia Juvenil amb un pressupost compromès i eficient, amb una calendarització, amb una taula de seguiment, i que tingui en compte tots els perfils de joves i que aquests comptin amb orientació personalitzada. Aquesta mesura en pro de l’ocupació juvenil va acompanyada dels programes de suport per a joves fins a 29 anys . Una altra de les principals propostes és la lluita contra la possible exclusió social del jovent, i l’aplicació de mesures a…

Comparteix: Seguir llegint...

Les JERC hem participat aquest dimecres a la comissió de Polítiques de Joventut al Parlament en la qual s’ha presentat l’Enquesta i l’Informe “Democràcia, participació i joventut” que analitza la participació del jovent del nostre país. La diputada de les JERC, Marta Vilalta, ha posat de manifest la necessitat d’un informe d’aquest tipus, perquè demostra i avala que el col·lectiu jove no difereix de la resta de grups d’edat, i ha remarcat que “és necessari trencar els tòpics i combatre els prejudicis de què el jovent no participa”.

En relació al fet que el jovent tendeix a participar per vies allunyades de les institucionals, la diputada de les JERC ha reclamat als membres del Govern que participaven en la compareixença que fa falta una obertura de les institucions, i més en el moment actual amb un cert descrèdit i desprestigi d’aquestes. En aquesta línia, Vilalta ha destacat que és imprescindible més transparència, més generació de confiança, rendició de comptes i sobretot fer de la política una eina útil al servei del jovent, per tal de millorar la qualitat democràtica i de retruc la participació política. Finalment, i referint-se…

Comparteix: Seguir llegint...

La diputada de les JERC, Marta Vilalta, ha demanat al Govern en una interpel·lació al Conseller de la Presidència que es comprometi a considerar política pública i d’Estat la política de cooperació i la solidaritat. Vilalta assegura que ‘considerem imprescindible obrir i fer un procés de participació per planificar i identificar l’especificitat de la cooperació catalana amb la participació de tots els agents. Un procés de participació que ha de ser el responsable de treballar el nou pla director, adaptat al moment actual, però amb prou ambició com per poder recuperar el lideratge perdut en cooperació, basat en l’expertesa i en…

La diputada de les JERC ha explicat que ‘per nosaltres l’ACCD és qui ha de liderar i coordinar i potser també fiscalitzar la cooperació global, també la que fan directament els departaments, perquè tot respongui als objectius marcats de país i estigui alineada. En tant que és una política transversal, ha d’estar coordinada i ha de ser coherent. I si parlem de l’Agència, encara una altra funció per tal d’aprofitar al màxim allò que tenim: per què no posem l’agència al servei dels actors per qüestions formatives, d’assessorament i acompanyament, davant del nou cicle de programació europeu 2014 – 2020…

Comparteix: Seguir llegint...

Des de l’arribada de CiU, al govern municipal, s’han parat les construccions de nous equipaments juvenils a la ciutat de Barcelona. Escudant-se en la situació de crisi (que no afecta Barcelona en tant que gaudeix un pressupost més elevat al dels darrers anys), ens trobem en que molts barris de la ciutat han quedat orfes d’equipaments de joventut, fet que es manifesta també en una palpable manca d’inversions en polítiques cap a aquest col•lectiu. En aquest context, la Regidora de Gracia i Tinent Alcalde, la màxima responsable de Joventut a l’Ajuntament de Barcelona, ha decidit tirar endavant un nou tipus…

Comparteix: Seguir llegint...

La comissió de polítiques de joventut del Parlament celebrada aquest dimecres 5 de febrer ha comptat amb la participació del secretari d’Universitats, Antoni Castellà, i del director de l’AGAUR, Pere Pardo, per tal de debatre sobre l’accés del jovent a la universitat. En nom de les JERC hi hem participat el portaveu de l’organització, Gerard Gómez, i la diputada Marta Vilalta, els quals hem traslladat al Govern la necessitat de millorar el sistema de beques català i en concret les Beques Equitat per tal de garantir que cap jove quedi fora de la universitat per motius econòmics.  

Per la seva banda, el portaveu de les JERC, Gerard Gómez, ha trasllat al secretari d’Universitats les reivindicacions i queixes que els sindicats d’estudiants van fer en el marc d’aquesta comissió de Joventut com són el fort augment dels preus públics per accedir a la universitat, que en els últims sis anys ha augmentat entre un 69 i un 290% i que ha afectat negativament a les famílies i als joves, així com la insuficiències de les beques per fer-hi front. En aquest sentit, Gerard Gómez ha lamentat la situació que es dóna entre el jovent, amb un 50% d’atur…

Comparteix: Seguir llegint...

La diputada de les JERC al Parlament, Marta Vilalta, en la sessió de control d’avui al ple ha demanat al Govern que revisi els trams i llindars que fixen les Beques Equitat per a la universitat perquè més alumnes hi tinguin accés i se’n puguin beneficiar. Tal i com ha explicat Vilalta, el sistema de Beques Equitat és bo en la filosofia ja que redistribueix les ajudes en funció de les rendes de les famílies i dels estudiants, de manera progressiva, però li falta millorar-ne l’aplicació i l’efectivitat. És per això que des del grup d’Esquerra s’ha posat sobre la…

Vilalta ha explicat que aquesta opció queda contemplada en el nou decret de preus aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya ja que deixa més marge a la possibilitat de destinar una part més gran dels diners provinents de les taxes a beques. Per la seva banda, el conseller Mas-Colell s’ha compromès a revisar els paràmetres en la línia de la petició i ha explicitat que els trams i els llindars són dinàmics per adequar-se a les necessitats i al millor funcionament. Garantia d’accés a la universitat i congelació de taxes Així mateix, i durant la seva intervenció, la diputada de…

Comparteix: Seguir llegint...

A l’equador de l’actual legislatura municipal, els càrrecs electes de les JERC volem refermar-nos en els nostre compromís cívic en favor del benestar i la llibertat de la ciutadania dels Països Catalans. Tanmateix, no som conscients que en els darrers anys s’han accentuat tres grans crisis que dia a dia s’estan fent més paleses arreu del nostre territori:

- Una crisi econòmica i social, conseqüència d’un sistema capitalista neoliberal on la propietat està mal repartida (ja sigui la productiva o, sobretot, la financera) i on el treball no esdevé una eina d’alliberament, sinó una obligació vital de la majoria. No obstant, al 2013 estem arribant a límits impensables en que la immensa majoria de la societat està vivint, sinó ja en plena pobresa, amb una justificada por a caure-hi. A més, sense que s’apliqui cap altra política que la de la retallada a l’estat del benestar, la privatització dels béns públics i l’eliminació dels valors col·lectius coml’aposta per…

Comparteix: Seguir llegint...